انتخابات شورای اجرایی هلال احمر مسجدسلیمان باطل می شود؟
انتخابات شورای اجرایی هلال احمر مسجدسلیمان باطل می شود؟

شهر اولین ها// پنجمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر در شهرهای مختلف خوزستان برگزار گردید. این در حالی است که عدم اطلاع رسانی عمومی به داوطلبان در خصوص زمان بندی ثبت نام از کاندیداها و نام نویسی از کاندیداهایی خاص موجب گردید تا شائبه مهندسی انتخابات قوت بگیرد. به گزارش شهر اولین ها، انتخابات […]

شهر اولین ها// پنجمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر در شهرهای مختلف خوزستان برگزار گردید. این در حالی است که عدم اطلاع رسانی عمومی به داوطلبان در خصوص زمان بندی ثبت نام از کاندیداها و نام نویسی از کاندیداهایی خاص موجب گردید تا شائبه مهندسی انتخابات قوت بگیرد.

به گزارش شهر اولین ها، انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر خوزستان روز گذشته برگزار شد و اعضای شورای اجرای هلال احمر در شهرستان ها تعیین شدند. این در حالی است که عدم اطلاع رسانی عمومی به داوطلبان در خصوص زمان بندی ثبت نام از کاندیداها و نام نویسی از کاندیداهایی خاص موجب گردید تا شائبه مهندسی انتخابات در مسجدسلیمان قوت بگیرد. عدم اطلاع رسانی عمومی در خصوص زمان و نحوه ثبت نام کاندیداها و تبعیض در خصوص شرایط برابر و مساوی برای ثبت نام واجدین شرایط در هئیت اجرایی شهرستان اعتراض های برخی داوطلبان را در این خصوص در پی داشته است. این در حال است که حجت الاسلام امینی در خطبه های این هفته نماز جمعه مسجدسلیمان نیز به این موضوع اشاره داشت.

رئیس شورای فرهنگ عمومی مسجدسلیمان در بخشی از خطبه های نمازجمعه با اشاره به شائبه مهندسی شدن انتخابات شورای اجرایی هلال احمر گفت: مسئولین نباید به گونه ای رفتار کنند که در میان مردم اضطراب ایجاد شود. وی ادامه داد: از روز گذشته پیام های زیادی دریافت کرده ام شورای اجرایی هلال احمر می خواهد انتخاب شود و این انتخابات کاملا مهندسی شده است که البته به نظر من دور از واقعیت هم نیست. هلال احمر اگر می خواهد انتخابات برگزار کند باید از قبل تبلیغات کند و همه را در جریان بگذارد وقتی من به عنوان امام جمعه در جریان نباشم احتمال می دهم فرماندار و نماینده محترم نیز در جریان نباشند و این ایراد دارد.

برابر قانون، ستاد مرکزی انتخابات براساس تبصره یک ماده ۲۳ آیین نامه و بند ۹ دستورالعمل اجرایی موظف است اطلاعیه سراسری برگزاری انتخابات و چگونگی ثبت نام نامزدین شورای اجرایی و بازرسین شهرستان ها را از ۹ تا ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری صادر می نمود. همچنین رئیس ستاد شهرستان براساس بند ۱۰ دستورالعمل اجرایی موظف به اطلاع رسانی لازم برای برگزاری انتخابات با هماهنگی واحد های ذیربط جمعیت هلال احمر است.
این در حالی است که عدم اطلاع رسانی شفاف و گسترده اعتراض برخی داوطلبان را به همراه داشته است. علاوه بر این گفته می شود برخی داوطلبان نیز علیرغم حضور در شعبه اخذ رأی، در اعتراض به نحوه ثبت نام کاندیداها و عدم اطلاع رسانی عمومی و گسترده از رأی دادن امتناع نمودند. آنان بر این باور بودند که علیرغم اطلاع رسانی و تماس جهت اخذ رأی و حضور حداکثری در انتخابات، تنها عده ای خاص و معدود در خصوص زمان بندی و نحوه ثبت نام بعنوان نامزد ناتخابات شورای اجرایی مطلع شدند.

با تمام آن چه گفته شد بدون شک اطلاع رسانی گسترده و مطلع شدن تمامی داوطلبان هلال احمر و واجدین شرایط کاندیداتوری می توانست رقابت سالم و برابری را جهت حضور افراد توانمند و شایسته در جمع شورای اجرای هلال احمر در پی داشته باشد. انتخاباتی که با قوت گرفتن شائبه تعیین کاندیداهایی خاص، فرآیند آن را به انتصابات تبدیل نموده و عدم اجرای دقیق قانون و دستورالعمل های موجود همچنان نتیجه آن را تحت الشعاع خود قرار داده است. از طرفی تبعیض در اعمال شرایط برابر و ابهام در خصوص نحوه اطلاع رسانی می تواند تضیع حقوق عمومی تلقی گردد و مراجع قانونی و نظارتی می توانند ضمن بررسی مستندات و شواهد موجود حتی رأی به ابطال این انتخابات دهند. پایگاه خبری شهر اولین ها آماده دریافت هرگونه مستندات در خصوص نحوه ثبت نام و اطلاع رسانی پیرامون چگونگی و نحوه فرآیند ثبت نام از کاندیداها می باشد.