حسین عالی محمدی در آستانه ثبت جهانی رکوردی تازه
حسین عالی محمدی در آستانه ثبت جهانی رکوردی تازه

شهر اولین ها// حسین عالی محمدی ورزشکار مطرح مسجدسلیمان در حوزه ورزشهای همگانی در آستانه ثبت جهانی رکوردی تازه قرار دارد. وی بزودی با حضور داوران ثبت رکورد کشور در مسجدسلیمان رکورد حمل توپ با دو صد متر رابه ثبت خواهد رساند و پس از آن برای ثبت رکورد جهانی اش عازم امارات خواهد شد. […]

شهر اولین ها// حسین عالی محمدی ورزشکار مطرح مسجدسلیمان در حوزه ورزشهای همگانی در آستانه ثبت جهانی رکوردی تازه قرار دارد. وی بزودی با حضور داوران ثبت رکورد کشور در مسجدسلیمان رکورد حمل توپ با دو صد متر رابه ثبت خواهد رساند و پس از آن برای ثبت رکورد جهانی اش عازم امارات خواهد شد.

به گزارش شهر اولین ها، حسین عالی محمدی ورزشکار مطرح و موفق مسجدسلیمان در حوزه ورزشهای همگانی در نظر دارد تا رکورد حمل توپ با دو صد متر را در کمتر از بیست ثانیه به برساند و مقدمات ثبت جهانی این رکورد را فراهم سازد. وی در گفتگو با شهر اولین ها اظهار داشت: این برنامه سی آبان ماه با حضور داوران ثبت رکورد از جمله هادی رضایی انجام خواهد شد و امیدواریم تا مسئولین و مدیران شهرستان ضمن حمایت از این اقدام برای مطرح شدن دوباره نام مسجدسلیمان در سطح ملی و بین المللی یاری ام دهند.

وی با تقدیر از حمایت های شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان در برنامه های قبلی ابراز امیدواری نمود که با موفقیت های آتی در حوزه ورزشهای همگانی بار دیگر موجب افتخاری برای شهروندان مسجدسلیمانی و بختیاری های سراسر کشور به ارمغان آورد.