عطرافشانی و گلباران مزار شهید ایمان قاضی توسط حسین عالی محمدی
عطرافشانی و گلباران مزار شهید ایمان قاضی توسط حسین عالی محمدی

شهر اولین ها// حسین عالی محمدی رکوردار مطرح ورزش مسجدسلیمان در بازگشت از سفر دور کشور با حضور بر مزار شهید ایمان قاضی به عطرافشانی و گلباران مزار این شهید و دیگر شهدای منطقه نفتون شهرستان پرداخت. به گزارش شهر اولین ها، حسین عالی محمدی رکوردار ملی کشور با هدف معرفی ورزش مسجدسلیمان، استان خوزستان […]

شهر اولین ها// حسین عالی محمدی رکوردار مطرح ورزش مسجدسلیمان در بازگشت از سفر دور کشور با حضور بر مزار شهید ایمان قاضی به عطرافشانی و گلباران مزار این شهید و دیگر شهدای منطقه نفتون شهرستان پرداخت.

به گزارش شهر اولین ها، حسین عالی محمدی رکوردار ملی کشور با هدف معرفی ورزش مسجدسلیمان، استان خوزستان همچنین معرفی شهدای مسجدسلیمان و اساطیر بختیاری دور ایران با دوچرخه رکاب زده بود و عصر دیروز به مسجدسلیمان بازگشت. وی با حضور بر مزار شهید ایمان قاضی به عطرافشانی و گلباران مزار این شهید و دیگر شهدای منطقه نفتون پرداخت. عالی محمدی در این خصوص اظهار داشت: یاد و خاطره شهدا هیچگاه از ذهن ها پاک نمی گردد چرا که شهدا مظهر صبر و استقامت هستند. بنده نیز بیاد این عزیزان جان بر کف که موجب سعادت و افتخار ما بوده و هستند رکاب زنی اخیر را آغاز و به سرانجام رساندم.