فرماندار مسجدسلیمان : شورا نباید صرفاً شورای شهرداری باشد
فرماندار مسجدسلیمان : شورا نباید صرفاً شورای شهرداری باشد

شهر اولین ها//فرماندار مسجدسلیمان گفت : دوستان شورا رضای خداوند و رضایت مردم را درنظر داشته و تحت تأثیر جوسازی ها و قیرقارهای موجود قرار نگیرند. علیرضا گورویی که در ابتدای مراسم تحلیف اعضای شورای شهر جدید مسجدسلیمان سخن می گفت تسریع کرد : شورا سرنوشت مردم و شهر را با هیچ چیزی معامله نکند […]

شهر اولین ها//فرماندار مسجدسلیمان گفت : دوستان شورا رضای خداوند و رضایت مردم را درنظر داشته و تحت تأثیر جوسازی ها و قیرقارهای موجود قرار نگیرند.

علیرضا گورویی که در ابتدای مراسم تحلیف اعضای شورای شهر جدید مسجدسلیمان سخن می گفت تسریع کرد : شورا سرنوشت مردم و شهر را با هیچ چیزی معامله نکند و در چهارچوب قانون با درنظر گرفتن خواست و رضای خداوند و رسیدگی به امورات مردم گام بردارند.

فرماندار مسجدسلیمان ادامه داد : چنانچه شورا درچهارچوب قانون عمل کند و به دنبال حل مشکلات مردم، توسعه عمران و آبادانی شهرباشد ، مورد حمایت دولت خواهد بود و با تمام توان و ظرفیت از آنها حمایت خواهیم کرد.

فرماندار افزود : شورا نباید صرفا شورای شهرداری باشد و اگر در چهارچوب قانون حرکت کنید همه دستگاهها موظف به پاسخگویی به شورا خواهند بود.
گورویی همچنین از اعضای شورا خواست در فضایی آرام و به دور از تنش نسبت به انتخاب شهردار آینده مسجدسلیمان اقدام کنند و قطعا نظر شورا هر چه باشد برای ما قابل احترام خواهد بود اما تلاش کنید شهرداری توانمند ، کاربلد با تعامل پذیری بالا که برنامه داشته باشد و بتواند به پیشبرد اهداف عمرانی شهر کمک کند انتخاب شود