فرمانده نیروی انتظامی مسجدسلیمان:حقانیت مقام معظم رهبری و نظام با تحقق حماسه سیاسی به جهانیان ثابت شد
فرمانده نیروی انتظامی مسجدسلیمان:حقانیت مقام معظم رهبری و نظام با تحقق حماسه سیاسی به جهانیان ثابت شد

شهر اولین ها//سرهنگ عزیزالله سپهوند فرمانده نیروی انتظامی مسجدسلیمان گفت: خدا را شاکریم که حقانیت مقام معظم رهبری و نظام جمهوری اسلامی ایران که مدت ها زیر بار نامهربانی برخی از عناصر داخلی فریب خورده و دشمنان خارجی قرار داشت با خلق حماسه سیاسی به جهانیان ثابت شد.  فرمانده نیروی انتظامی مسجدسلیمان گفت: نتیجه انتخابات […]

شهر اولین ها//سرهنگ عزیزالله سپهوند فرمانده نیروی انتظامی مسجدسلیمان گفت: خدا را شاکریم که حقانیت مقام معظم رهبری و نظام جمهوری اسلامی ایران که مدت ها زیر بار نامهربانی برخی از عناصر داخلی فریب خورده و دشمنان خارجی قرار داشت با خلق حماسه سیاسی به جهانیان ثابت شد.

 فرمانده نیروی انتظامی مسجدسلیمان گفت: نتیجه انتخابات برخلاف پیش بینی دشمن در آمد و ثابت شد در ایران انتخابات صحیح برگزار می شود و خواست مردم تعیین کننده سرنوشت انتخابات است .

سپهوند در ادامه گفت: مردم قدر شناس و شریف ایران نشان دادند علیرغم همه کمبودها و مشکلات اقتصادی موجود در جامعه ،هنوز پای اعتقادات قلبی و ارزش های آرمانی خود ایستاده اند و به دنیا نشان دادند دین و اصالت خود را از دست نمی دهند و به ندای ولی فقیه خود لبیک خواهند گفت.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود خاطر نشان کرد: نگاه من به موضوع همکاری با سایر ادارات این است که باید بر دیگران تأثیر مثبت بگذاریم چرا که همه ما به کمک دیگران برای بهتر شدن امور نیاز داریم و اگر این تعامل به نحو مطلوب فراهم شود قطعا” از تمام ظرفیت های خدمت رسانی برای بهبود شرایط شهر می توانیم استفاده کنیم  لذا این اطمینان را می دهم که در اهداف این نیروی تعامل با ادارات دیگر از جایگاه خوبی برخوردار است.