قدردانی از تلاش شیرزن بختیاری در مهار آتش سوزی های اخیر اندیکا
قدردانی از تلاش شیرزن بختیاری در مهار آتش سوزی های اخیر اندیکا

شهر اولین ها// دفتر ارتباط مردمی دکتر ورناصری نماینده مردم در مجلس طی اقدامی از تلاش شیرزن بختیاری که در مهار آتش سوزی های اخیر کوههای اندیکا مشارکت داشت تجلیل نمود.  خانم جمالپور با اشاره به وسعت آتش سوزی های اخیر کوههای اندیکا که چند روز به طول انجامید بیان داشت: وظیفه هر مرد و […]

شهر اولین ها// دفتر ارتباط مردمی دکتر ورناصری نماینده مردم در مجلس طی اقدامی از تلاش شیرزن بختیاری که در مهار آتش سوزی های اخیر کوههای اندیکا مشارکت داشت تجلیل نمود. 

خانم جمالپور با اشاره به وسعت آتش سوزی های اخیر کوههای اندیکا که چند روز به طول انجامید بیان داشت: وظیفه هر مرد و زن منطقه است که در حفاظت از جنگل ها و میراث طبیعی شهرستان تلاش کند و خوشبختانه در کنار دیگر عوامل نهادها و دستگاهها و جوامع محلی در مقابله با آتش سوزی ها توانستیم آن را مهار نماییم.
گفتنی است آتش‌سوزی اخیر در منطقه آب بید و آب کره چند روز به طول انجامید که تلاش عوامل دستگاههای اجرایی و ادارات و مشارکت جوامع محلی در نهایت مهار شد.