نوید شعبانی هنوز شهردار مسجدسلیمان است …
نوید شعبانی هنوز شهردار مسجدسلیمان است …

شهر اولین ها//سرپرست شهرداری مسجدسلیمان در سومین جلسه اعضای شورای شهر نیز انتخاب نشد تا شهر اولین ها همچنان بدون شهردار باقی بماند. هر چند نوید شعبانی شهردار مسجدسلیمان که هفته گذشته با نوشتن نامه‌ای به شورای شهر از سمت خود استعفا داده بود با نوشتن یک نامه دیگر استعفای خود را پس گرفت. به […]

شهر اولین ها//سرپرست شهرداری مسجدسلیمان در سومین جلسه اعضای شورای شهر نیز انتخاب نشد تا شهر اولین ها همچنان بدون شهردار باقی بماند. هر چند نوید شعبانی شهردار مسجدسلیمان که هفته گذشته با نوشتن نامه‌ای به شورای شهر از سمت خود استعفا داده بود با نوشتن یک نامه دیگر استعفای خود را پس گرفت.

به گزارش شهر اولین ها، سومین جلسه اعضای شورای شهر مسجدسلیمان برای انتخاب سرپرست شهرداری بدون نتیجه باقی ماند تاشهر اولین ها همچنان بدون شهردار باقی بماند. این جلسه عصر روز گذشته و با حضور ۷ تن از اعضای شورای شهر برگزار شد که اعتراض سه تن از اعضای شورا این جلسه را بدون نتیجه باقی گذاشت. اعتراض آن ها مبنی بر عدم ارسال نامه موافقت شورا با استعفاء نوید شعبانی شهردار سابق مسجدسلیمان به کمیته تطبیق شهرستان و بلاتکلیفی جهت نامه انصراف از استعفا وی بوده است. هر چند بنا به گفته رئیس شورای شهر استعفای شهردار سابق قطعی بوده اما عدم ارسال صورتجلسه تأیید این استعفا در جلسه اخیر شورای شهر به کمیته تطبیق موجب اعتراض برخی اعضای شورای شهر شده است.

آنگونه که پیداست شورای شهر در راستای خدمات شهری که تاثیر مستقیمی درحقوق شهروندی دارد،مواردی را مطابق اصل ۱۰۵ قانون اساسی به تصویب می رساند. در همین راستا سازوکار خاصی در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تبصره آن (مصوب ۱۳۸۲/۷/۶) پیش‌بینی شده است. مطابق ماده اخیرالذکر و تبصره آن فرماندار به عنوان یکی از دو مرجع ذیصلاح برای اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی شهر تعیین شده است. از این رو تا پیش از جلسه دیروز شورای شهر صورتجلسه تأیید استعفای شهردار پیشین شهرستان به کمیته تطبیق ارسال نشده است.

هیات (کمیته) تطبیق مصوبات شهرستان که در فرمانداری هر شهرستان مستقر می باشد با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه ی قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب شورا تشکیل می گردد. پور محمدی وزیر کشور، در تیرماه سال ۸۶ بخشنامه ای با موضوعیت «کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی شهر با قوانین و مقررات» خطاب به استانداران سراسر کشور ابلاغ نموده است.
از این رو یک نسخه از مصوبات و موارد تصویب شده در شورای شهر می بایستی به فرمانداری ارسال شود و علیرغم شنیده ها مبنی بر ارسال صورتجلسه دومین نشست اعضای شورای شهر برای انتخاب سرپرست شهرداری (جلسه صبح پنجشنبه) به فرمانداری، اما صورتجلسه تأیید استعفای شعبانی شهردار مسجدسلیمان به فرمانداری ارسال نشده بود.
با تمام این تفاسیر انتظار می رود تا رئیس شورای شهر ضمن آگاهی کامل ازشرح وظایف، مقررات و مفاد قانونی قانونی موجود ضمن فراهم سازی مقدمات برگزاری جلسات شورای شهر به بلاتکلیفی ها در خصوص فرآیند سرپرست شهرداری خاتمه دهد.