یک پیشنهاد به ستاد بحران استان خوزستان ؛ مسجدسلیمان مرکز مدیریت بحران منطقه شود …
یک پیشنهاد به ستاد بحران استان خوزستان ؛ مسجدسلیمان مرکز مدیریت بحران منطقه شود …

سایت خبری شهر اولین ها// ایمان کاهکش :بدون شک اکثریت جامعه به گونه ای شناختی نسبی در خصوص بحران های طبیعی و غیرمترقبه دارند و در زمان وقوع سوانحی از این قبیل سریعاً بدنبال علت حادثه هستند. اما آنچه بیش از همه ضروری و مهم جلوه می دهد لزوم پیشگیری ، مدیریت و مقابله با […]

سایت خبری شهر اولین ها// ایمان کاهکش :بدون شک اکثریت جامعه به گونه ای شناختی نسبی در خصوص بحران های طبیعی و غیرمترقبه دارند و در زمان وقوع سوانحی از این قبیل سریعاً بدنبال علت حادثه هستند. اما آنچه بیش از همه ضروری و مهم جلوه می دهد لزوم پیشگیری ، مدیریت و مقابله با بحرانهایی است که پیامد وقوع آنها بعضاً بروز مشکلات زیادی در سطح یک شهر یا منطقه را در می گیرد.

شهرستان مسجدسلیمان از دیرباز و بخصوص طی یک دهه اخیر سوانح و بلایای طبیعی متعددی از قبیل سیل، زلزله ،آتش سوزی و… را تجربه نموده که می توان گفت در مواقع مقتضی نیز در امر امدادرسانی و مدیریت بحران تا حدودی با مشکل مواجه شده است.

نمونه های بارز این ادعا را می توان در آتش سوزی هفته اخیر کارخانه پودرلاستیک در شهرک صنعتی ، آتش سوزی های متوالی جنگل های بلوط در اندیکا و سیلاب بهاری فروردین ماه در مسجدسلیمان و لالی مشاهده نمود که از حیث مالی و طبیعی خسارات زیادی را به بخشهای مرتبط وارد ساخت. اکنون که وضعیت طبیعی در منطقه حاکم است و ستاد مدیریت بحران شهرستان نیز در صدد برگزاری نشستی با هدف بررسی بحرانهای احتمالی موجود ،مدیریت آنها و ارائه راهکارهای کارشناسی می باشد امیدواریم تا با در نظر گرفتن تمامی جوانب و اولویت بندی انواع متعدد بحرانها این موضوع نیز مورد طرح و بررسی قرار گیرد که شهرستان مسجدسلیمان به لحاظ برخورداری از پتانسیل های بالقوه می تواند مرکز مدیریت بحران منطقه قرار گیرد تا در صورت بروز سوانح و حوادث احتمالی در شهرهای همجوار از قبیل لالی،هفتکل،اندیکا،گلگیر،شوشتر و حتی ایذه عملیات امدادرسانی و اعزام نیروها و امکانات جهت مدیریت بحران و سوانح به شکل مطلوب تری صورت پذیرد.

برای بررسی جوانب مختلف این موضوع سوانح طبیعی را بصورت مختصر از نظر می گذرانیم تا پیشنهاد ایجاد مرکز مدیریت بحران منطقه در مسجدسلیمان توجیه بیشتری پیدا کند:

زلزله : شهرستان مسجدسلیمان از نظر خطر نسبی زلزله در زمره شهرهای با خطر نسبی زلزله به میزان زیاد قرار دارد که بهمراه سایر شهرهای منطقه از جمله شوشتر ، لالی و هفتکل همواره با خطر وقوع زلزله مواجه می باشد و زمین لرزه های چندماه اخیر نیز خود گواه این ادعاست.هر چند که با شدت لرزه متوسط و پایین خوشبختانه هیچگونه خسارتی را وارد نساخته اما لزوم اهمیت به وقوع زمین لرزه های احتمالی با شدت بیشتر را نیز بایستی در نظر داشت.

سیل : اگر چه از حیث وقوع بارشهای سالانه در منطقه و به خصوص در مسجدسلیمان ،وقوع سیلاب با احتمال کمتری به نسبت سایر بحرانها امکانپذیر بوده است اما سیلاب بهاری اخیر در مسجدسلیمان و بویژه لالی خسارات زیادی را بر جای گذاشت که در زمان وقوع نیز مشخص گردید آنگونه که بایست منطقه مورد نظر در راستای مقابله با سوانحی به این شکل از فقدان مدیریتی قوی و هدفمند و نیز مرکزیتی که بتواند بعنوان یک محور پشتیبانی و دارای امکانات مقتضی در نظر گرفته شود آسیب های زیادی را متحمل شده است.

آتش سوزی: یکی از مهمترین سوانحی که طی ماههای اخیر در منطقه قدرت نمایی کرده آتش سوزی بوده است. پس از آتش سوزی های سریالی جنگل های بلوط اندیکا و منطقه دشتگل که بهر شکلی که بود مهار گردید ، آتش سوزی اخیر کارخانه پودرلاستیک شهرک صنعتی مسجدسلیمان تا حدود زیادی عیار عملکردی سیستم مقابله با بحرانهای اینچنینی در مسجدسلیمان را مورد سنجش قرار داد.و در کنار آتش سوزی های پیاپی جنگل های منطقه اندیکا و دشتگل موجب شده تا اهمیت توجه به ایجاد مرکزیت مقابله با آتش سوزی ها در منطقه سازماندهی شده تر صورت پذیرد.

با توجه به آنچه گفته شد با نگاهی به میزان مسافت مسجدسلیمان تا شهرهای اطراف که منطقه ای بختیاری نشین را در شمال استان خوزستان بوجود آورده ، خود گویای این مسئله است که به لحاظ استراتژیکی و موقعیت ژئوپلیتیکی مسجدسلیمان بهترین گزینه پیشنهادی جهت ایجاد محلی با عنوان “مرکز مدیریت بحران ” در شمال خوزستان می باشد. مسافت مسجدسلیمان تا شهرهای تحت نظر مرکز مدیریت بحران منطقه بدین شرح می باشد:

گلگیر ۳۰ کیلومتر

اندیکا ۶۱ کیلومتر

شوشتر ۶۱ کیلومتر

لالی ۶۳ کیلومتر

هفتکل ۸۱ کیلومتر

ایذه ۱۴۶ کیلومتر

با این حال ایجاد پایگاهی با عنوان ” مرکز مدیریت بحران در مسجدسلیمان ” مستلزم بررسی دقیق و کارشناسانه در جهت تأمین امکانات مورد نیاز و آموزش نیروی انسانی توانمند می باشد تا به نحوی مطلوب و با محوریت دانایی که همانا ترکیبی از علم و هنر و عمل بوده مدیریت بحران و سوانح طبیعی صورت پذیرد. از اینرو در نگارش های آتی به جزئیات بیشتر و بررسی زوایای متعددی از ” مرکز مدیریت بحران ” در منطقه شمال خوزستان خواهیم پرداخت.