اسامی نامزدهای تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه خوزستان به تفکیک شهرستانها
اسامی نامزدهای تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه خوزستان به تفکیک شهرستانها

سایت خبری شهر اولین ها//در خبر زیر اسامی نامزدهای تایید و رد صلاحیت شده استان خوزستان طبق آمار غیررسمی قابل مشاهده است. به گزارش سایت خبری شهر اولین ها به نقل از خبرنگار حوزه انتخابات خبرگزاری فارس، اسامی و آمار غیررسمی نامزدهای انصرافی، تایید و رد صلاحیت، عدم احراز در استان خوزستان به تفکیک حوزه […]

سایت خبری شهر اولین ها//در خبر زیر اسامی نامزدهای تایید و رد صلاحیت شده استان خوزستان طبق آمار غیررسمی قابل مشاهده است.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها به نقل از خبرنگار حوزه انتخابات خبرگزاری فارس، اسامی و آمار غیررسمی نامزدهای انصرافی، تایید و رد صلاحیت، عدم احراز در استان خوزستان به تفکیک حوزه انتخابیه قابل دسترس است.

قابل ذکر است که این آمار مربوط به بررسی‌های صلاحیت داوطلبان در هیئت‌‌های نظارت است و آمار نهایی افراد تایید، رد و یا عدم احراز صلاحیت شده نیست، لذا امکان دارد در بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان این آمار تغییر پیدا کند.

استان: خوزستان    حوزه: آبادان

ردیف     نام         نام خانوادگی         نتیجه

۱          فرزاد      آذرنسب             تأیید

۲          مریم      ابریشم کار            رد

۳          سیدعبدالوهاب  احمدنژاد     تأیید

۴          مهرزاد     ارشدی                تأیید

۵          ناصر       اقبالی                  رد

۶          مجاهد    امام پوری             تأیید

۷          ابوالقاسم امان کاه              تأیید

۸          محمدسعید    انصاری            رد

۹          محمدحسین    بختیاری       تأیید

۱۰        سعید     بغلانی صوینخی     عدم احزاز

۱۱        طاها       بغلانی نژاد           رد

۱۲        علی       بهارستانی            تأیید

۱۳        علیرضا    پورحسن فلاحیه    عدم احزاز

۱۴        مرتضی    تفریشی             تأیید

۱۵        ستار       جابری پور              رد

۱۶        میلاد      جانفربان لاریچه        تأیید

۱۷        سیدعبدالصالح      جلویانی      تأیید

۱۸        فاضل     حاجی‌زاده ابراهیمی        عدم احزاز

۱۹        عظیم     حمزه مطوری              رد

۲۰        عبداله    حمیدی                  تأیید

۲۱        فریده     حمیدی               عدم احزاز

۲۲        حسن     خسروی‌پور               رد

۲۳        عبدالرحیم  خلف مراد              رد

۲۴        جمشید   خلقی                         تأیید

۲۵        سیدحسین   دهدشتی              تأیید

۲۶        یوسف     ستاره ناصری              تأیید

۲۷        جواد       سعدون‌زاده                   رد

۲۸        غلامرضا شرقی                      تأیید

۲۹        پریسا     شهر امیری                     رد

۳۰        آتنا        شهروش                  عدم احزاز

۳۱        هوشنگ شیرمردی                رد

۳۲        سیدرضا طباطبایی                 رد

۳۳        علی       علی‌آبادی            عدم احزاز

۳۴     سیدرضا            غرابی     عدم احزاز

۳۵        ناجی      فرحانی صدر         عدم احزاز

۳۶        غلامرضا فیروزی                      رد

۳۷        عامر       کعبی                   تأیید

۳۸        عبدالله    کعبی                 رد

۳۹        محمد     گذاری                 تأیید

۴۰        مسعود    گذاری              عدم احزاز

۴۱        امیر        محمودی             رد

۴۲        جلیل     مختار                تأیید

۴۳        سیدمحمد موسوی            عدم احزاز

۴۴        سیدامیر موسوی                تأیید

۴۵        سیدزین العابدین   موسوی      عدم احزاز

۴۶        سیدعلی موسوی جرف             تأیید

۴۷        سیدمساعد   موسوی نصر          عدم احزاز

۴۸        محمد    مولوی                             تایید

۴۹        اسماعیل میدری                             رد

۵۰        احمدجمیل         نعماوی‌زاده             عدم احراز

۵۱        عبدالامیر             نیک نژاد             رد

۵۲        یداله      نیک‌پور قنواتی               انصراف

۵۳        نصیر      کردی                 عدم احزاز

۵۴        رسول     کشتکار                  عدم احزاز

استان: خوزستان    حوزه: اندیمشک

ردیف     نام         نام خانوادگی         نتیجه

۱          سعید     آزادی                  انصراف

۲          ناصر       ارجمند                   عدم احراز

۳          علی عباس   بهمنش           انصراف

۴          ماشااله    پاپی                عدم احراز

۵          بابک      جمالی‌فر             انصراف

۶          فریدون   حسنوند                تأیید

۷          سیدعلی حسینی                انصراف

۸          سیدحمزه   حسینی فرد           رد

۹          صیدعیسی   دارایی                  تأیید

۱۰        عبدالکریم      درویش‌زاده           عدم احراز

۱۱        اکبر     رجب‌زاده                       رد

۱۲        معصومه رحیمی‌پور                  عدم احراز

۱۳        مراد       رشنو                      عدم احراز

۱۴        علی       زمانی                     تأیید

۱۵        مرضیه    زمانی                     عدم احراز

۱۶        بهرام      شیخ دورق           عدم احراز

۱۷        محمدتقی   صفری               تأیید

۱۸        داریوش   عباسی                   عدم احراز

۱۹        سعادت   عبدولی                    تأیید

۲۰        خیراله    فلاوند                         رد

۲۱        جهانبخش      فلاوند                      رد

۲۲        امیر        قنبری همایکوه               عدم احراز

۲۳        نعمت     لطفی                           عدم احراز

۲۴        عباس     ماکنالی                      رد

۲۵        مسعودرضا  ماکنالی                  تأیید

۲۶        بابک      مرادی                         عدم احراز

۲۷        ناصر       ملک آسا                      عدم احراز

۲۸        فرشاد     مه‌نگار                            عدم احراز

۲۹        امیررضا مهر علیدادی                        رد

۳۰        تورج  میرعالی                             عدم احراز

۳۱        ماشااله    میرعالی                    عدم احراز

۳۲        امیرحسین نامجو                         عدم احراز

۳۳        مرید نیازی                                عدم احراز

۳۴        هرمز  نیکوروان                             انصراف

۳۵        امیر کاکی                                انصراف

    حوزه: اهواز،‌باوی، حمیدیه، کارون

ردیف     نام         نام خانوادگی         نتیجه

۱          سعید  آذرشب                    رد

۲          پیمان آذری دهکردی          عدم احراز

۳          داریوش   آشناگر                  عدم احراز

۴         محمدآل کثیرفرحانی            عدم احراز

۵          مسعود    اسدی                    رد

۶          علیرضا    اسدی اردلی           عدم احراز

۷          محمدرضااسکندری              عدم احراز

۸          سوسن اصل شرحانی            رد

۹          علی       اعطا                   عدم احراز

۱۰        محمد     افرندقاسمی          عدم احراز

۱۱        ادریس    افشین                    تأیید

۱۲        محمد     الماسی نژاد          تأیید

۱۳        محمد     امیر                       تأیید

۱۴        مرضیه    امیری                  رد

۱۵        مهران     انجیل زاده           تأیید

۱۶        غلام‌حسن اورکی                تأیید

۱۷        حسن اویسی               عدم احراز

۱۸        بیت اله   بابادی                 تأیید

۱۹        امان‌اله    باقریان            عدم احراز

۲۰        یونس     بالیوی                عدم احراز

۲۱        محمد     بخشی            عدم احراز

۲۲        یاسر       بروایه               تأیید

۲۳        غلامرضا بساک                تأیید

۲۴        محمدبن یاسین            عدم احراز

۲۵        شمس اله بهادری        عدم احراز

۲۶        داریوش بهمنی                 رد

۲۷        مهدی  بهمنی                 تأیید

۲۸        ایوب   ببهمنی نژاد            تأیید

۲۹        رضا        بهمنش            تأیید

۳۰        سلطانعلی بهمنی          تأیید

۳۱        ابراهیم  بیت مشعل           تأیید

۳۲        غلامعباس   پدین              عدم احراز

۳۳        علی       پورسیدی             عدم احراز

۳۴        جهانمیر پیش‌بین                     رد

۳۵        محمد     تائید                    عدم احراز

۳۶        غلامرضا تقوی                   تأیید

۳۷        فرید       تقی حیدر            رد

۳۸        مهرداد    تقیان                      تأیید

۳۹        محمدجاسمی زرگانی         عدم احراز

۴۰        مهدی جبوری                        رد

۴۱        ناصر   جنادله                   عدم احراز

۴۲        یعقوب    جنادله                    تأیید

۴۳        محمدصالح جهانتاب               عدم احراز

۴۴        تارا جهانگیری                         عدم احراز

۴۵        کورش    جهانگیری باور صاد             رد

۴۶        شبیب     جویجری                  تأیید

۴۷        محمدامین  چلداوی                تأیید

۴۸        مصطفی حامدنژاد                  تأیید

۴۹        بابک      حجتی                 عدم احراز

۵۰        سالم      حزابی‌پور                       عدم احراز

۵۱        غلامرضا حسین‌زاده                    عدم احراز

۵۲        سیدحمزه علی حسین شهپری       تأیید

۵۳        آقایار      حسینی                               تأیید

۵۴        سیدشریف حسینی                           تأیید

۵۵        سیدکریم  حسینی                           تأیید

۵۶        سید شکرخدا حسینی فرد                   عدم احراز

۵۷        سیدعبدالرضاحسینی فرد                    رد

۵۸        نجمه      حمید                                رد

۵۹        احمد  حمیداوی                          عدم احراز

۶۰        جهاد  حمیدی                            عدم احراز

۶۱        کریم  حمیدی                           عدم احراز

۶۲        عبدالرضاحمیدیان‌زاده                  عدم احراز

۶۳        محمد حویزاوی                            رد

۶۴        مهدی حیاتی                     عدم احراز

۶۵        نعیم  حیدری                         رد

۶۶         عباس حیصمی                      رد

۶۷        جاسم     خلیف‌زاده                    تأیید

۶۸        علیرضا    خیرعلی مشاک‌زاده             عدم احراز

۶۹        مهدی     داغله                                  رد

۷۰        محمدجواد           دانش                    رد

۷۱        محسن    درفشان                           تأیید

۷۲        مرتضی    دشت بزرگ                          رد

۷۳        سعید     دشتی‌نژاد                        عدم احراز

۷۴        علیرضا    دهقانی                            تأیید

۷۵        مسعود    دوبهری‌زاده                  انصراف

۷۶        مصطفی رجبی بهشت آباد               تأیید

۷۷        علی       رحیمی‌فر                            رد

۷۸        پروین     رضائی                               رد

۷۹        زهرا       رضائی                              رد

۸۰        علی       رضوانی فرد                  انصراف

۸۱        گلاره      ریحانی                        رد

۸۲        غلامرضا زرگر                                  رد

۸۳        ابراهیم    زلقی                         عدم احراز

۸۴        کورش    زنگنه                            تأیید

۸۵        علی       ساری                          عدم احراز

۸۶        محمد     سبحانی                           تأیید

۸۷        محمدعلی  سبزوار                          عدم احراز

۸۸        حسن     سلیمانی                        تأیید

۸۹        حسین    سلیمانی                      عدم احراز

۹۰        احمد      سواری                           عدم احراز

۹۱        سهیلا     سواری                           عدم احراز

۹۲        ناصر       سودانی                              تأیید

۹۳        موسی     سیاح                               تأیید

۹۴        سعید     سیاحی                           عدم احراز

۹۵        وداد       سیف السادات                          رد

۹۶        ولی‌اله     شجاع پوریان                           رد

۹۷        محمدرضا            شجاعی                   رد

۹۸        جاسم     شدیدزاده                                 رد

۹۹        هادی      شرقی                                 عدم احراز

۱۰۰      ایرج       شهسواری                               تأیید

۱۰۱      مهدی     شیخ انصاری                               تأیید

۱۰۲      سیروس   شیروانی                                  تأیید

۱۰۳      حسین    صالحی                                    تأیید

۱۰۴      امید       صباحی خواه                              تأیید

۱۰۵      محمد     صمصام سخیراوی                     عدم احراز

۱۰۶      مجید     طاهری                                   عدم احراز

۱۰۷      سیدتاج الدین       طباطبائی                  تأیید

۱۰۸      سیدسجاد            طباطبائی                      تأیید

۱۰۹      احسان    طحان‌زاده                              عدم احراز

۱۱۰      جلال      طرفی علیوی                          عدم احراز

۱۱۱      جواد   طریری                                            رد

۱۱۲      حسین    ظاهری عبده وند                    تأیید

۱۱۳      محمدحسین   ظریف                   عدم احراز

۱۱۴      علیرضا    عامری                          عدم احراز

۱۱۵      هدا عامری صلیعه                              عدم احراز

۱۱۶      علی       عباسی عبیات                          تأیید

۱۱۷      فاضل     عبدالخانی                                تأیید

۱۱۸      سیدحسن    عبودی                               تأیید

۱۱۹      فاضل     عبیات                                   عدم احراز

۱۲۰      مجید     عبیات                                     انصراف

۱۲۱      ایمان      عبیاوی                                    عدم احراز

۱۲۲      محمد     عساکره                                   رد

۱۲۳      سینا       عطار روشن                                    تأیید

۱۲۴      سیدشریف           علوی محمدیان                  تأیید

۱۲۵      علی       عماد                                          رد

۱۲۶      طاهره     عیدی‌زاده                            عدم احراز

۱۲۷      کبری     غلامیان                              عدم احراز

۱۲۸      سیدمحمد فارسی                            عدم احراز

۱۲۹      احمد      فرهادی                                  رد

۱۳۰      علیرضا    قاسم‌آقا                                   تأیید

۱۳۱      برات       قبادیان                                        رد

۱۳۲      عبدالمجید قبیتی                                  تأیید

۱۳۳      فاطمه     قدسی                                 عدم احراز

۱۳۴      مرضیه    قدسی                                عدم احراز

۱۳۵      محمدطاهر  قمشی                         عدم احراز

۱۳۶      مسعود    قنواتی                               رد

۱۳۷      وفا         کاظمی                                   رد

۱۳۸      پروین     کاوه نافچی                           تأیید

۱۳۹      غلامعباس   کایدانی                        تأیید

۱۴۰      حسن     کریمی                           تأیید

۱۴۱      محمدعلی  کفائی‌فر                   عدم احراز

۱۴۲      زینب      گلابی‌زاده                          عدم احراز

۱۴۳      زهرا       لطفی‌نژاد                                عدم احراز

۱۴۴      بهمن      لطیفی                           تأیید

۱۴۵      پرویز      محبوبی شوشتری                     عدم احراز

۱۴۶      لاله        محمودی کوهی                   عدم احراز

۱۴۷      مهدی     محمودیان            عدم احراز

۱۴۸      مجید     مسعودی مراقی      عدم احراز

۱۴۹      شهرام     مشعشیان اصل      عدم احراز

۱۵۰      مریم      مطلق                     عدم احراز

۱۵۱      محمدمهدی مطیعی              تأیید

۱۵۲      علی مقدس حسین‌زاده       تأیید

۱۵۳      سیروس   ممبینی             عدم احراز

۱۵۴      کیومرث منجزی                    رد

۱۵۵      پژمان     مهدی‌پور             عدم احراز

۱۵۶      محمد     مهردوست            تأیید

۱۵۷      یداله      مهرعلی‌زاده          رد

۱۵۸      سیداحمد   موسوی                  تأیید

۱۵۹      سیدرزاق موسوی                  رد

۱۶۰      سیدشکر خدا موسوی   تأیید

۱۶۱      سیدمهدی   موسوی   رد

۱۶۲      سیداحمد  موسوی           رد

۱۶۳      سیدروح‌اله   موسوی                  انصراف

۱۶۴      سیدفتح اله موسوی                 عدم احراز

۱۶۵      سیده سمیه  موسوی                  تأیید

۱۶۶       سیدهلال  موسوی              انصراف

۱۶۷      سیدکریم موسوی                   تأیید

۱۶۸      سیداسدالله موسوی دره اهوازی        عدم احراز

۱۶۹      سیدسعید موسوی فخر          تأیید

۱۷۰      قاسم      میاح                     تأیید

۱۷        علیرضا    نادری یکتا           عدم احراز

۱۷۲      سعید     نبی‌زاده                    عدم احراز

۱۷۳      شهرام     نظری                رد

۱۷۴      خیریه     نیسی                   تأیید

۱۷۵      عبدالکاظم   نیسی                تأیید

۱۷۶      مینا       نیسی                     تأیید

۱۷۷      عبدالرحمن  نیک‌سرشت          عدم احراز

۱۷۸      عباس     همتی                تأیید

۱۷۹      همایون   یوسفی                 تأیید

۱۸۰      جواد       کاظم نسب           تأیید

۱۸۱      آزاده       کرد زنگنه            عدم احراز

۱۸۲      عباس     کریمی                    عدم احراز

۱۸۳      عبدالامیر    کعب عمیر           تأیید

۱۸۴      محمد     کلاه‌چی               تأیید

۱۸۵      امین       کمالی                       تأیید

    حوزه: ایذه، باغملک

ردیف     نام         نام خانوادگی         نتیجه

۱          علی ضامن  احمدپور            عدم احراز

۲          هوشنگ احمدی سرصحرا        تأیید

۳          امراله      احمدی نیا           عدم احراز

۴          عیسی قلی   احمدی‌ نیا           رد

۵          ابراهیم    اسکندری             انصراف

۶          مجتبی    اسکندری سبزی     تأیید

۷          خداکرم   افکار                   رد

۸          برزو       الماسی بردمیلی     عدم احراز

۹          محسن    اورکی کوه شور      رد

۱۰        عبداله    ایزدپناه              تأیید

۱۱        کورش    برنا                    رد

۱۲        بهمن      بهادری                رد

۱۳        علی       توسلی                رد

۱۴        فتح‌اله     حاجتی                تأیید

۱۵        روزبه      حسین‌زاده            عدم احراز

۱۶        نصرت‌اله حیدری   عدم احراز

۱۷        هدایت‌اله   خادمی    تأیید

۱۸        افشین     خلیلی دهدزی       عدم احراز

۱۹        فرج الله   خیری زاده           تأیید

۲۰        رامین     دانشوری             تأیید

۲۱        حجت‌اله درویش‌پور            تأیید

۲۲        قدرت‌اله رشیدی              عدم احراز

۲۳        محمد     سبزعلی‌زاده          تأیید

۲۴        محمدعلی   سعیدی          تأیید

۲۵        مرادعلی سعیدی‌پور           رد

۲۶        جمشید   سلحشور              تأیید

۲۷        مهین شالوئی چهاربنیچه       عدم احراز

۲۸        شاهین    شالوچهارتنگی       عدم احراز

۲۹        قدرت‌اله شهریاری                         رد

۳۰        منصور    شیرزادی               تأیید

۳۱        سیدعلیرضا  طباطبائی            تأیید

۳۲        سیدهادی    طباطبائی            تأیید

۳۳        البرز  عالی‌نژاد                             رد

۳۴        حسن عزیزی نوذری پور                   رد

۳۵        محمدزمان  فتحی                    رد

۳۶        حسینعلی     قلی‌پور           عدم احراز

۳۷        علیرضا    قیصری                  تأیید

۳۸        منصور    کاوسی                      رد

۳۹        ملک محمدکاوسی بلوطکی      تأیید

۴۰        مراد       کردنژاد                        تأیید

۴۱        جعفر      کی‌ بندریان                تأیید

۴۲        شهرام     کیانی                        تأیید

۴۳        محمد     کیانی                         تأیید

۴۴        هوشنگ کیانی ده کیان               عدم احراز

۴۵        ذوالفقار   کیانی شاهوندی              تأیید

۴۶        اسلام      لجم اورک                      رد

۴۷        سعید     لجم اورک‌پور                     تأیید

۴۸        مهدی     مال ویرانی           عدم احراز

۴۹        خداداد    محمدی                 عدم احراز

۵۰        یوسف     محمودی             تأیید

۵۱        محمد     مدرسی نیکو         عدم احراز

۵۲        قاسم      مقصودی             عدم احراز

۵۳        اسکندر   ممبینی              عدم احراز

۵۴        علی‌رضا   مهدی‌پور             عدم احراز

۵۵        سیدعباس  موسوی                رد

۵۶        سیدقاسم  موسوی               تأیید

۵۷        علی       مولائی                  عدم احراز

۵۸        محمد     نجاتی‌پور             رد

۵۹        شاپور     نظرپور                     رد

۶۰        نقی        کاظمی                 تأیید

۶۱        زینب      کاوسی                     عدم احراز

 حوزه: بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان، بخش جولکی

ردیف     نام         نام خانوادگی         نتیجه

۱          حبیب     آقاجری                  تأیید

۲          عبدالرضاالبوغبیش            تأیید

۳          بهروز      امیدی           عدم احراز

۴          محمد     بزرگمهر             تأیید

۵          محمد     جشنی            تأیید

۶          قاسم      جنامی    عدم احراز

۷          حکیمه    حمید     عدم احراز

۸          خلیل     حیات مقدم          رد

۹          حاتم      حیدری              عدم احراز

۱۰        عزیز       حیدری‌کیا           رد

۱۱        سیداحمد   خراسانی         رد

۱۲        عادل      خضیری                تأیید

۱۳        علی       دژمان                 عدم احراز

۱۴        عزیزاله    سعیدی نسب        عدم احراز

۱۵        زهره       شجاعی بخش       رد

۱۶        عبدالسید  شریفات                 تأیید

۱۷        عزیز       شریفی               عدم احراز

۱۸        علیرضا    شریفی                      رد

۱۹        رضا        شیرانی تک آبی        تأیید

۲۰        جمال     صالح‌زاده                تأیید

۲۱        حیدر      عبادی                   عدم احراز

۲۲        وحید      فدعمی                   عدم احراز

۲۳        حبیب     قاسمی                 تأیید

۲۴        محسن    قلندرنژاد             تأیید

۲۵        محمدرضا  قنواتی                 عدم احراز

۲۶        علی گلمرادی                  عدم احراز

۲۷        احسان    گنجی                  تأیید

۲۸        سیدادریس  مشعلی               عدم احراز

۲۹        علی       مصطفوی اصل       عدم احراز

۳۰        سیدمصطفی موسوی               تأیید

۳۱        سیدابراهیم موسوی کیش         رد

۳۲        جمال     موسویان                   عدم احراز

۳۳        عباس     نیک پی                  عدم احراز

 حوزه: بهبهان، آغاجری

ردیف     نام         نام خانوادگی         نتیجه

۱          سیدصدراله          آقامیری   رد

۲          عزت‌اله   اشتری لرکی         تأیید

۳          عزیزالله   بابلی بهمنی         رد

۴          کیامرث   باج                    رد

۵          فرهاد      بازلی      عدم احراز

۶          شاهرخ    بهادر قنواتی          رد

۷          علی       تقی زاده                تأیید

۸          فریدون   جلوزاده                تأیید

۹          حمید     حسینی                  رد

۱۰        حامد      حیدرپور کیاسرا     عدم احراز

۱۱        رضا        دهملایی                 رد

۱۲        مراد       راهداری                       رد

۱۳        عزیزالله   سالاری                     تأیید

۱۴        سیدهاشم  سیدی              تأیید

۱۵        بهمن      شجاعی                      رد

۱۶        محمدباقر  شریعتی                  رد

۱۷        محمودرضا  ضرغامی                     رد

۱۸        ابوالحسن  غلامی‌پور             تأیید

۱۹        حبیب اله کشت زر                 تأیید

۲۰        غلامرضا گوهری                      رد

۲۱        ارسلان    محمدی                   عدم احراز

۲۲        هلی       مژدهی             تأیید

۲۳        محمدکاظم  مشتری         عدم احراز

۲۴        بهروز      مشهدی                 رد

۲۵        کورش    مودت                         رد

۲۶        سیدسعید    میری                 تأیید

۲۷        محمد     نجاتی خشاب        عدم احراز

۲۸        علی       ولی‌منش             عدم احراز

  حوزه: خرمشهر

ردیف     نام         نام خانوادگی         نتیجه

۱          سیدجواد    ادریس‌پور            رد

۲          مجید     اسدی            عدم احراز

۳          سیدفواد البوشوکه             تأیید

۴          علی       ثمره بچاری          تأیید

۵          عبدالحسین   حربی     عدم احراز

۶          سیدرضا حسینی              تأیید

۷          محمدباقر   حقی              عدم احراز

۸          فاروق     حمیدانی‌پور          عدم احراز

۹          جمشید   خباری                   تأیید

۱۰        فاخر       ربیعی‌فر                 تأیید

۱۱        عبدالله    سامری                 تأیید

۱۲        محمدصالح سواریان            تأیید

۱۳        کمال      شاهی                  رد

۱۴        سیدعدنان عدنانی                تأیید

۱۵        یوسف     فیلی‌زاده             رد

۱۶        مرتضی    لطفی                  رد

۱۷        یونس     محمدی             تأیید

۱۸        کفاح      مسعودی               عدم‌احراز

۱۹        مصطفی مطورزاده             رد

۲۰        مهدی      مومی‌پور             عدم احراز

۲۱        عباس     کعبی                عدم احراز

 حوزه: دزفول

ردیف     نام         نام خانوادگی         نتیجه

۱          علی‌محمد            آخوندعلی            عدم احراز

۲          سیداحمد             آوایی                   رد

۳          عبدالرضا             احسانی‌نیا            تأیید

۴          غلامرضا اخوان‌صباغ                         رد

۵          ابوذر       ادیبی                                تأیید

۶          اصغر      ارپناهی                     عدم احراز

۷          محسن    اسداله سلمان‌پور              رد

۸          داریوش   اقتداری                               رد

۹          فرزانه     اکبرنیا                           عدم احراز

۱۰        علی       انصاری                                 تأیید

۱۱        عبدالرضابن‌ جواد‌طالبی                    تأیید

۱۲        زهرا       بیاتیانی‌زاده                            رد

۱۳        مسعود    بیتانه                                    رد

۱۴        عباس     پاپی‌زاده پالنگان                  تأیید

۱۵        احسان    پورمحمود            انصراف

۱۶        محسن    جلواتی                      تأیید

۱۷        ناصر       چهره‌گشا             تأیید

۱۸        مریم      حسین‌زاده کوهسار            تأیید

۱۹        امیر        دباغ                          عدم احراز

۲۰        بهرام      درولی                                 رد

۲۱        مهدی‌رضا   درویش‌زاده              تأیید

۲۲        سیدحسن            رجبی     تأیید

۲۳        رقیه       رستمی                    تأیید

۲۴        مصطفی رشیدی                        عدم احراز

۲۵        عیسی     زارع قلعه‌عبدشاهی             انصراف

۲۶        فرزاد      زلقی                                    رد

۲۷        علیرضا    زمانی‌راد                                 عدم احراز

۲۸        محمدصادقسبط‌الشیخ انصاری               عدم احراز

۲۹        علیرضا    ستایش‌مهر           رد

۳۰        مصطفی سخاوت                               تأیید

۳۱        زهراسادات            سلیمان‌زاده          رد

۳۲        عبدالحسین          شاه‌حسین نجف‌آبادی          تأیید

۳۳        محمدحسین         شاه‌حیدر             عدم احراز

۳۴        محمد     شهریارفر                         رد

۳۵        فرزاد      صباغ‌زاده             عدم احراز

۳۶        علیرضا    صدرا                             رد

۳۷        محسن    صنیعی                       رد

۳۸        مجتبی    ضیائی‌مهر            عدم احراز

۳۹        احمد      عبدالله‌پور            تأیید

۴۰        فرنگ     عیسی‌پور             عدم احراز

۴۱        محمدحسین  فرحمند          تأیید

۴۲        محمدعلی    قاسمی            تأیید

۴۳        محمدحسین  لطفی                   تأیید

۴۴        سیدمحمد  متقی‌پور                  عدم احراز

۴۵        علیرضا    مختاری‌زاده          رد

۴۶        عباس     موزونی                      عدم احراز

۴۷        عبدلحسن            همتی‌مقدم           تأیید

۴۸        ناهید      وثوقی‌نسب               تأیید

۴۹        امین       وحیدی‌فر             عدم احراز

۵۰        اعظم      کریمی‌ یگانه         تأیید

  حوزه: دشت آزادگان، هویزه

ردیف     نام         نام خانوادگی         نتیجه

۱          حسین    اسدی               تأیید

۲          رحیم      الهایی سحر          رد

۳          سید علی   پورهاشمی            تأیید

۴          هادی حلفی                 عدم احراز

۵          خالد      حمودی عبیدی     عدم احراز

۶          کاظم      حیدری                   رد

۷          مجید     داغری                  تأیید

۸          عبدالحسین  زابیان                         رد

۹          عزیز       ساعدی              رد

۱۰        قاسم      ساعدی                       تأیید

۱۱        علی       سواری                      عدم احراز

۱۲        محمد     سواری                    تأیید

۱۳        هاشم      سواری                      رد

۱۴        عبدالوهاب  سیلاوی                      رد

۱۵        منصور    سیلاوی                     رد

۱۶        مهدی     شرفی                         عدم احراز

۱۷        کریم      صداوی                           رد

۱۸        عبدالزهرا  عالمی نیسی                 رد

۱۹        یعقوب    کلابی ایرانی         عدم احراز

۲۰        مهدی     مولاهویزه             عدم احراز

۲۱        سیدعلیرضا          میرجعفری           عدم احراز

۲۲        علی       ناصری                        عدم احراز

حوزه: رامهرمز، رامشیر

ردیف     نام         نام خانوادگی         نتیجه

۱          یعقوب    احمدی       عدم احراز

۲          عبدالرحیم           امیریان   تأیید

۳          شمس‌اله بهمئی                رد

۴          محمدرضا            بهمئی    رد

۵          مریم      بهمنی‌راد             رد

۶          ابوالقاسم بهوند                   رد

۷          سارا       بهوندی               عدم احراز

۸          مهدی     بیگدلی             رد

۹          حمداله   بیگدلی‌فر             تأیید

۱۰        عظیم     پزشک‌زاده            عدم احراز

۱۱        پوران      جعفری‌نژاد           رد

۱۲        احمد      حمید                     تأیید

۱۳        ناجی      حمید                  عدم احراز

۱۴        ندا         رزیجی                تأیید

۱۵        سیدمحمدامین رضوی‌نیا          عدم احراز

۱۶        عبدالعزیز             ساقی             رد

۱۷        عماد      شریفی                    عدم احراز

۱۸        محمدعلیشریفی سرشت      رد

۱۹        سیدمحسن  ضیائی                  تأیید

۲۰        بیژن      طلاوری                   تأیید

۲۱        مهدی     عشیری   انصراف

۲۲        عبدالحسین          عفت‌نژاد محبی      تأیید

۲۳        اصغر      علی‌پور   تأیید

۲۴        هوشنگ کمایی عسگری      تأیید

۲۵        ابراهیم    متینیان   تأیید

۲۶        اقبال      محمدیان             تأیید

۲۷        شهرام     محمدیان             عدم احراز

۲۸        ایرج       ممبینی                   عدم احراز

۲۹        سیدناصر   موسوی              رد

۳۰        حفیظ اله  میرزایی                انصراف

۳۱        سیدعیسی  میرسالاری           رد

استان: خوزستان    حوزه: شادگان

ردیف     نام         نام خانوادگی         نتیجه

۱          عبدالامام             ال بوغبیش          تأیید

۲          آمنه       بشیری                           عدم احراز

۳          عبدالله    تمیمی                           رد

۴          هاشم      خنفری پور جعفری             رد

۵          مصطفی دورقی                           تأیید

۶          مرتضی    زاهدی                         تأیید

۷          ناصر       زایری                           تأیید

۸          رضا        شاوردی                      تأیید

۹          نهال       شاوردی                      عدم احراز

۱۰        مجید     ناصری نژاد                       تأیید

استان: خوزستان    حوزه: شوش

ردیف     نام         نام خانوادگی         نتیجه

۱          اسعمیل   اسنفدی             انصراف

۲          غلامرضا اسلامی پناه          رد

۳          عبدالجلیل  بیلاوی               عدم احراز

۴          فرزین     جدیدنوری           رد

۵          بیژن      چگنی                  تایید

۶          فرهاد      چگنی                  عدم احراز

۷          امیر        حسنوندی            انصراف

۸          عادل      حیدری آل کثیر    عدم احراز

۹          قاسم      حیدری‌نیا            عدم احراز

۱۰        عزیز       دانیالی                       عدم احراز

۱۱        سیدجاسم   ساعدی                         رد

۱۲        عماد      سعدونی                  عدم احراز

۱۳        سید عباس           سیدنور   عدم احراز

۱۴        فریدون   صابری نژاد           عدم احراز

۱۵        عباس     قومات                      عدم احراز

۱۶        کاظم      کثیر                    عدم احراز

۱۷        محمد     کعب عمیر           تایید

۱۸        مصطفی لالوند                    انصراف

۱۹        حمید     لویمی                   رد

۲۰        سیدرسول  موسوی                   رد

۲۱        سید راضی   نوری                   تایید

۲۲        کرم        یقوبی‌فر                  عدم احراز

۲۳        علیرضد   کریمی                   عدم احراز

استان: خوزستان    حوزه: شوشتر، گتوند

ردیف     نام         نام خانوادگی         نتیجه

۱          حسین    آقایی جنت مکان    رد

۲          محمدرضا   آملازاده            تایید

۳          سعید     ایزدیان               رد

۴          علیرضا    اکبری‌زاده            تایید

۵          محمد     اکبری‌نیا                عدم احراز

۶          هاجر      باقری گله            انصراف

۷          فاخر       باوی                     تایید

۸          علی       بنی عگبه            رد

۹          ناصر       بورد                      رد

۱۰        محمدرضا پورخسروی           رد

۱۱        احمد      پیکری بدیل         رد

۱۲        احمد      تقی پوربیرگانی      رد

۱۳        سیدمحمد حسن    جزایری   تایید

۱۴        پرویز      جعفری خالص       عدم احراز

۱۵        بهروز      حسین‌زاده            تایید

۱۶        رمضان    حسینی پناه         عدم احراز

۱۷        محمود    خرم دل                تایید

۱۸        غلامرضا دهناشی لاطانی     عدم احراز

۱۹        امیر        رسولی فر                رد

۲۰        سید محمد           سادات ابراهیمی     تایید

۲۱        منصور    سلیمانی راد          تایید

۲۲        سعید     شفعی     عدم احراز

۲۳        ابوالقاسم شمس‌ابادی          تایید

۲۴        خسرو     صالح زاده            عدم احراز

۲۵        اسحق     عسکری              تایید

۲۶        سیدعلی علوی فر عدم احراز

۲۷        منوچهر   علیزاده    عدم احراز

۲۸        سهراب    گیلانی                 تایید

۲۹        محمد زمان  لاله‌زاری            عدم احراز

۳۰        رها        متقیان فرهادی      تایید

۳۱        علی نظر ممبینی               تایید

۳۲        پوران      منجزی                  تایید

۳۳        عباس     نوری                     تایید

۳۴        رسول     کریمی بابا احمدی                 رد

استان: خوزستان    حوزه‌: مسجد سلیمان، لالی، اندیکا، هفتگل

ردیف     نام         نام خانوادگی         نتیجه

۱          صولت     احمدی                   رد

۲          ولی        احمدی‌نورالدین      عدم احراز

۳          جهانشاه ارزانی‌بیرگانی        عدم احراز

۴          سعید     بهزادی موزری       عدم احراز

۵          بهنام      بهزادی‌نژاد            تأیید

۶          ماه‌گل     پورگماری               رد

۷          اسماعیل جلیلی                   تأیید

۸          سیروس   جمال‌پور             تأیید

۹          حیدر      حجتی‌نیا             رد

۱۰        علی‌یار    حسینی             تأیید

۱۱        مالک      خدادادی‌ ارپناه        رد

۱۲        علی رضا ورناصری              تایید

۱۳        مجتبی    داودی               تأیید

۱۴        امیر        رستمی‌بابادی        رد

۱۵        اسداله صالح‌پور لشکرگاه    عدم احراز

۱۶        مجید     صالح‌پوریا ورصاد    عدم احراز

۱۷        سیدرسول            صالحی   رد

۱۸        میترا      صالحی‌پورباورصاد   عدم احراز

۱۹        سیدعابدین   طباطبائی            رد

۲۰        علی‌عسگر   ظاهری عبده‌وند     عدم احراز

۲۱        بهرام      علی سینایی                 تأیید

۲۲        محسن    علیجانی                  عدم احراز

۲۳        سجاد     فرمهمدی             عدم احراز

۲۴        سیاوش   کریم پور صالح بابری           تأیید

۲۵        مانا        مددی قلی‌پور            عدم احراز

۲۶        محمدرضا مظفری بابادی       عدم احراز

۲۷        پروانه     مکوندی              تأیید

۲۸        مازیار     مولائی‌پارده          تأیید

۲۹        عبداله    نظرپور                 رد

۳۰        علیرضا    نقدی‌پور              عدم احراز

۳۱        ابراهیم    نوری                     تأیید

۳۲        صفی‌اله   هزاریان                  تأیید

۳۳        محمود خسروی            عدم احراز

۳۴        حسام     ویسی‌زاده             عدم احراز

۳۵        صادق     یزدی                       عدم احراز

۳۶        فاطمه     یوسیفی‌اوروند        عدم احراز

استان خوزستان

تعداد نماینده        ۱۸

تعداد حوزه           ۱۴

تعداد بررسی‌شدگان            ۶۲۱

تعدادانصراف‌دهندگان          ۲۱

تعداد ردشدگان     ۱۵۷

تعداد تأییدشدگان ۲۲۳

تعدادعدم‌‌‌‌احرازشدگان          ۲۲۰

به تفکیک حوزه انتخابیه

نام‌ حوزه انتخابیه   کل        انصراف

عدم احراز

            تایید      رد

آبادان     ۵۴        ۱          ۱۷        ۲۱        ۱۵

اندیمشک            ۳۵        ۶          ۱۷        ۶          ۶

اهواز       ۱۸۳      ۵          ۷۱        ۶۸        ۳۹

ایذه       ۶۱        ۱          ۱۸        ۲۶        ۱۶

بندرماهشهر          ۳۳        ۰          ۱۵        ۱۲        ۶

بهبهان    ۲۸        ۰          ۶          ۹          ۱۳

خرمشهر ۲۱        ۰          ۷          ۹          ۵

دزفول     ۵۰        ۲          ۱۴        ۲۰        ۱۴

دشت‌آزادگان         ۲۲        ۰          ۸          ۵          ۹

رامهرمز   ۳۱        ۲          ۸          ۱۱        ۱۰

شادگان   ۱۰        ۰          ۲          ۶          ۲

شوش     ۲۳        ۳          ۱۲        ۳          ۵

شوشتر    ۳۴        ۱          ۹          ۱۵        ۹

مسجد سلیمان      ۳۶        ۰          ۱۶        ۱۲