پراید کوهنورد در جاده مسجدسلیمان – شهرکرد  !؟  + تصاویر
پراید کوهنورد در جاده مسجدسلیمان – شهرکرد  !؟  + تصاویر

سایت خبری شهر اولین ها// حادثه بوجود آمده برای یک دستگاه خودروی پراید در جاده مسجدسلیمان به شهرکرد موجب خلق تصویری کمیاب برای سوژه ی خبری گردیده است.این پراید  پس از حادثه بر روی صخره سنگی و به شکل زیر قرار گرفته است…  

سایت خبری شهر اولین ها// حادثه بوجود آمده برای یک دستگاه خودروی پراید در جاده مسجدسلیمان به شهرکرد موجب خلق تصویری کمیاب برای سوژه ی خبری گردیده است.این پراید  پس از حادثه بر روی صخره سنگی و به شکل زیر قرار گرفته است…

 

(تصویر) پرواز ناموفق پراید در جاده!

پرواز ناموفق پراید در جاده