آئین احداث کنارستان شهرداری آبادان با مشارکت انجمن های زیست محیطی
آئین احداث کنارستان شهرداری آبادان با مشارکت انجمن های زیست محیطی
آئین احداث کنارستان شهرداری آبادان با مشارکت انجمن های زیست محیطی برگزار شد.

عصر اولین ها// آئین احداث کنارستان شهرداری آبادان با مشارکت انجمن های زیست محیطی در این شهرستان برگزار شد. این برنامه در پارک بوستان آبادان برگزار شد.