آتش توپخانه های خودی بر مواضع شورای شهر مسجدسلیمان !؟
آتش توپخانه های خودی بر مواضع شورای شهر مسجدسلیمان !؟

شهر اولین ها// این که ازگوشه وکنار، و رسانه ها با تومار نویسی و تهدید و اعتراض شورای شهرمان را مورد تهاجم قرار داده ایم منصفانه نیست .در طول یکی دوماه گذشته آتش توپخانه های خودی بر مواضع بی دفاع شورای شهر کوبنده ادامه داشت و هرکس به نوعی آنان را به سهل انگاری متهم می […]

شهر اولین ها// این که ازگوشه وکنار، و رسانه ها با تومار نویسی و تهدید و اعتراض شورای شهرمان را مورد تهاجم قرار داده ایم منصفانه نیست .در طول یکی دوماه گذشته آتش توپخانه های خودی بر مواضع بی دفاع شورای شهر کوبنده ادامه داشت و هرکس به نوعی آنان را به سهل انگاری متهم می نمود .
بیاییم در خصوص این شورای جوان بدور از هر تعصب قومی و حزبی عادلانه قضاوت کنیم .
شورای جوانی که در کمترین زمان بااقتدار کامل و وحدت حتی زودتر از شهرهای دیگر شهردار خود را معرفی نمودند و موج شادمانی در بین همشهریان به راه افتاد، این پاداش خوبی برای آنان نیست .لذا در خصوص توانمندی وپتانسیل بالای این شورا نباید شک کنیم .
و اما شاهد بودیم در طول این مدت چه مطالب کوبنده و نا امید کننده علیه آنها که نگاشته نشد. شاید اگر شما هم به جای آنها بودید وضعیت همین بود که می بینید .
بیاییم ریشه یابی کنیم عامل شکاف و اختلاف بین شورا از کجا نشات گرفته است ؟؟؟
منافع چه افرادی در این میان مطرح است ؟ و چه اهرمی هایی عدد ۷را به ۳ و ۴تفکیک نموده است.
این شورای جوان وتحصیل کرده منتخب مردمی هستند که به آنها رای داده اند ،عده ای که در این شهر زندگی نمی کنند و حتی سالی یکبار هم به مسجدسلیمان نمی آیند چگونه به خود اجازه می دهند در انتخاب شهردار علیه شورای جدید مسجدسلیمان تومار بنویسند، و به آنها تهمت و افترا وارد نمایند و آنان را پیمان شکن بنامند . مشکل انتخاب شهردار با پادرمیانی عده ای از ریش سفیدان و بزرگانی که گرایش جناحی نداشته باشند به خوبی قابل حل می باشد .
به امید موفقیت شورای شهر و معرفی شهردار در کمترین زمان .

(علی عظیمی کیا عضو جامعه اسلامی معلمان خوزستان )