آخرین رییس شورای شهر دوره چهارم انتخاب شد
آخرین رییس شورای شهر دوره چهارم انتخاب شد

شهر اولین ها// حسن کاظمی نیا برای دومین مرتبه و در سال پایانی دوره چهارم شورای شهر بعنوان رییس این شورا انتخاب شد . به گزارش شهر اولین ها، فرآیند انتخاب رییس و هیأت رییسه دوره چهارم شورای شهر شب گذشته و با حضور ۱۰ عضو این شورا برگزار که از میان اعضا آقایان رضا […]

شهر اولین ها// حسن کاظمی نیا برای دومین مرتبه و در سال پایانی دوره چهارم شورای شهر بعنوان رییس این شورا انتخاب شد .
به گزارش شهر اولین ها، فرآیند انتخاب رییس و هیأت رییسه دوره چهارم شورای شهر شب گذشته و با حضور ۱۰ عضو این شورا برگزار که از میان اعضا آقایان رضا کریمی و حسن کاظمی نیا برای تصدی سمت ریاست شورا و سهراب یوسفی شیخ رباط برای سمت نایب رییسی شورا خود را کاندیدا نمودند .
با طی این فرآیند حسن کاظمی نیا که در سال نخست این دوره نیز ریاست شورا را تجربه کرده بود گوی سبقت را از رضا کریمی ربود و بار دیگر بعنوان رییس شورا و این بار برای آخرین سال این دوره انتخاب شد . سهراب یوسفی شیخ رباط هم بدون رقیب توانست با کسب آرای لازم بعنوان نایب رییس شورا بار دیگر عهده دار این سمت شود .
یادآوری می نماید شورای شهر دوره چهارم از ابتدای شروع دوره تاکنون آقایان حسن کاظمی نیا – عبداله قاسمی صالح بابری و سیامک حاتمی را بعنوان رییس شورا انتخاب کرده است .