آرد نان سنتی همچنان با یارانه عرضه می‌شود
آرد نان سنتی همچنان با یارانه عرضه می‌شود
آرد نان سنتی همچنان با یارانه عرضه می‌شود / تخصیص سهمیه مازاد روغن برای خوزستان

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: مانند گذشته و تا تصمیم جدید دولت، آرد با قیمت یارانه‌ای برای پخت نان سنتی، بربری و لواش در اختیار واحدهای خباز قرار خواهد گرفت.

امید جهان نژادیان اظهار کرد: موجودی روغن در استان خوزستان وضعیت مطلوبی است و در این زمینه براساس مکاتبات انجام شده، بنا است تا سهمیه مازادی برای خوزستان در بحث روغن در نظر گرفته شود.

وی افزود: در حوزه آرد و نان دولت براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، از ابتدای سال ۱۴۰۱ آرد یارانه‌ای واحدهای ماکارونی را قطع کرده است و واحدهای ماکارونی مشمول آرد یارانه‌ای نیستند و آرد و گندم را با قیمت تمام شده دریافت می‌کنند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: در بحث تامین گندم و آرد مورد نیاز واحدهای صنعتی تولید ماکارونی هیچ کمبودی وجود ندارد و به اندازه اعلام نیاز این واحدها نسبت به تامین آرد و گندم آن‌ها اقدامی می‌شود.

جهان نژادیان در خصوص آخرین وضعیت تامین آرد واحدهای نانوایی فانتزی‌پز عنوان کرد: از ۱۵ اردیبهشت ماه، سهمیه آرد واحدهای فانتزی پز از سبد حمایتی دولت خارج شد اما با توجه به موجودی گندم باید گفت که در زمینه تامین آرد مورد نیاز این واحدها مشکلی وجود ندارد.

وی افزود: در بحث نان سنتی، بربری و لواش مانند گذشته و تا تصمیم جدید دولت، آرد با قیمت یارانه‌ای در اختیار واحدهای خباز قرار خواهد گرفت و از نظر تامین آرد مورد نیاز این واحدها نیز هیچ مشکلی وجود ندارد.

  • منبع خبر : ایسنا