آغاز تمرینات حسین عالی محمدی برای ثبت رکوردهای تازه
آغاز تمرینات حسین عالی محمدی برای ثبت رکوردهای تازه
حسین عالی محمدی رکورد دار حرکات انفرادی با توپ جهت ثبت رکورد جدید تمرینات خود را آغاز کرده است.

عصر اولین ها//حسین عالی محمدی رکورد دار حرکات انفرادی با توپ جهت ثبت رکورد جدید تمرینات خود را آغاز کرد. وی با اعلام این خبر افزود: پس از وقفه ای کوتاه به دلیل برخی مشکلات تمرینات فشرده خود را برای ثبت چند رکورد جدید آغاز کرده ام.

عالی محمدی که سابقه فتح قلل مرتفع کشور را در کارنامه خود دارد گفت: قرار است چند قله مرتفع کشور را با کمترین مدت زمان به ثبت برسانم. ضمن آن که برنامه هایی نیز برای رکوردهای تازه حمل توپ در دستور کار دارم. رکوردار مطرح مسجدسلیمان با بیان این که تمامی این برنامه طی جدول زمانی تا پایان سال اجرایی خواهند شد گفت: پس از ثبت این رکوردها از ورزش خداحافظی و به کار اموزش جوانان خواهم پرداخت.

حسین عالی محمدی در پایان ضمن قدردانی از حمایت های دکتر بن سعید دادستان شهرستان گفت: از همسرم نیز که در تمامی این سال ها پشتیبان من بوده است و همه سختی ها را به جان خریده است تشکر و قدردانی نمایم چرا که قطعا اگر حمایت های ایشان نبود نمی توانستم این افتخار آفرینی ها را به ثبت رسانده و نام مسجدسلیمان را طی این سال ها رسانه ای کنم.

گفتنی است حسین عالی محمدی ورزشکار پرافتخار مسجدسلیمان است که توانسته در حوزه ورزشهای همگانی کشور موفقیت های متعددی کسب کند و نام خود را در کتاب ثبت رکوردهای ملی قرار دهد. وی سال گذشته نیز با ثبت رکورد حمل توپ با ضربه سر طی ۲۲ ثانیه و چهل صدم ثانیه توانست موفقیت جدیدی کسب کند نام خود را در کتاب رکوردهای ملی به ثبت رسانده است.