آغاز ثبت نام ترم پاییزه واحدآموزش خیریه زنده یاداحمدرضایی برای اولین باردرمسجدسلیمان / برگزاری کلاس های تقویتی دانش آموزان محروم توسط اساتید دکتری
آغاز ثبت نام ترم پاییزه واحدآموزش خیریه زنده یاداحمدرضایی برای اولین باردرمسجدسلیمان / برگزاری کلاس های تقویتی دانش آموزان محروم توسط اساتید دکتری

شهر اولین ها//ثبت نام دانش آموزان محروم درکلاس های تقویتی وفوق برنامه در واحدآموزش “خیریه زنده یاد احمد رضایی” آغازشد.  محمدرضا مکوندی مدیر موسسه خیریه زنده یاداحمدرضایی بااعلام این خبرگفت:یکی ازبرنامه های اساسی و مستمراین نهاد حمایتی تمرکز برتقویت بنیه درسی صدهادانش آموز تحت پوشش است و بر همین اساس برنامه های تقویت دروس درسی […]

شهر اولین ها//ثبت نام دانش آموزان محروم درکلاس های تقویتی وفوق برنامه در واحدآموزش “خیریه زنده یاد احمد رضایی” آغازشد.

 محمدرضا مکوندی مدیر موسسه خیریه زنده یاداحمدرضایی بااعلام این خبرگفت:یکی ازبرنامه های اساسی و مستمراین نهاد حمایتی تمرکز برتقویت بنیه درسی صدهادانش آموز تحت پوشش است و بر همین اساس برنامه های تقویت دروس درسی شامل کامپیوتر، زبان ،فیزیک،ریاضیات،شیمی وزیست باحضوراساتید دارای مدرک تحصیلی دکتری تدریس خواهدشد.
مدیر موسسه خیریه زنده یاداحمدرضایی بادعوت ازعموم فرهنگیان واساتید مقاطع مختلف تحصیلی ودانشگاهی جهت همکاری باواحدآموزش این موسسه گفت:یکی ازمصادیق وجلوه های ارزشمند نذر،نذر اموزشی است که اساتید گرامی باهمکاری درزمینه تدریس رایگان فرزندان محروم ویتیم درپیشرفت تحصیلی این عزیزان تاثیرگذارخواهندبودوبرهمین اساس از کلیه علاقمندان به همکاری باواحدآموزش خیریه زنده یاداحمدرضایی جهت همکاری دعوت بعمل می آید.