آغاز فعالیت انجمن های محیط زیستی مسجدسلیمان در ایستگاه های نوروزی + تصاویر
آغاز فعالیت انجمن های محیط زیستی مسجدسلیمان در ایستگاه های نوروزی + تصاویر

شهر اولین ها// اولین روز از سال ۹۷ با حضور سبز هموندان محیط زیستی شهر اولین ها در دامان طبیعت و فرهنگ سازی و آموزش به مسافرین نوروزی و گردشگران همراه بود. ​در روزهایی که اندیشه ها در بهار تقویم جا مانده، دغدغه مندان محیط زیستی مسجدسلیمان در قالب سازمانهای مردم نهاد در منطقه دوراهی […]

شهر اولین ها// اولین روز از سال ۹۷ با حضور سبز هموندان محیط زیستی شهر اولین ها در دامان طبیعت و فرهنگ سازی و آموزش به مسافرین نوروزی و گردشگران همراه بود.

​در روزهایی که اندیشه ها در بهار تقویم جا مانده، دغدغه مندان محیط زیستی مسجدسلیمان در قالب سازمانهای مردم نهاد در منطقه دوراهی لالی و میدان دانشگاه آزاد حضور یافته و ضمن دیدارهای چهره به چهره و یاداوری نکات محیط زیستی، به توزیع کیسه زباله و برشور پرداختند.​

این برنامه ها طی روزهای آتی در دو ایستگاه نوروزی سمن های محیط زیستی مسجدسلیمانو با مشارکت انجمن دیده بان دوستداران محیط زیست،  بانوان طبیعت دوست آسماری وطنین طبیعت مسجدسلیمان ادامه خواهد یافت.