آغاز پروژه عام المنفعه ایمن سازی جاده روستای گچ خلج ذیلایی
آغاز پروژه عام المنفعه ایمن سازی جاده روستای گچ خلج ذیلایی
شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان پروژه عام المنفعه ایمن سازی جاده روستای گچ خلج ذیلایی را استارت زد.

عصر اولین ها//شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان پروژه عام المنفعه ایمن سازی جاده روستای گچ خلج ذیلایی را استارت زد.

 عملیات اجرایی ایمن سازی جاده دسترسی روستای گچ خلج منطقه ذیلایی مسجدسلیمان با اعتباری افزون بر 000ر000ر000ر29 ریال از محل هزینه های جاری شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان آغاز شد .

 به گزارش عصر اولین ها به نقل از روابط عمومی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان، طی این اقدام جاده موجود روستای گچ خلج به طول 4600 متر که به دلیل بارندگی طی سالهای گذشته دچار تخریب و فرسایش شده بود با احداث دیوار حایل سنگی، عملیات خاکی و نصب گاردریل ایمن سازی و بهسازی می گردد .

برای این پروژه که نظارت آن بر عهده مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان می باشد احداث 510 متر کانال سنگی هدایت آب، 130 متر دیوار حایل سنگی، 100 متر مکعب پی کنی، 700 متر مکعب سنگ کاری، 900 متر تهیه و نصب گارد ریل و 4600 متر خط کشی مسیر پیش بینی گردیده است.