آقای استاندار؛ تهدید سیل را به فرصت تبدیل کنید
آقای استاندار؛ تهدید سیل را به فرصت تبدیل کنید
پیشنهاد یک فعال محیط زیست به استاندار خوزستان؛ تهدید سیل را به فرصت تبدیل کنید

چندسالی است که مدیریت بد آب در حوضه دز باعث سیلاب های ویرانگر می شودهم اکنون رودخانه دز در حال طغیان است.

بخش مرکزی اهواز که محل عبور دو رودخانه بزرگ دز و کرخه است می تواند بزرگترین سوپاپ اطمینان در تبدیل تهدید سیل به فرصت احیای تالاب هورالعظیم ، تالاب بامدژ و توانمند سازی جوامع محلی در بخش مرکزی و مرزنشینان عمل کند با انتقال آب مازاد رودخانه دز از کانال توانا به رودخانه کرحه علاوه بر اینکه تهدید سیل را به فرصت احیای هورالعظیم تبدیل می کنیم باعث احیای تالاب بامدژ می شود با احداث یک سد تنظیمی بر نهر خارور در منتهی الیه تالاب بامدژ قبل از جاده بامدژ.

همچنین با انتقال آب از روخانه دز به کرخه از کانال توانا باعث احیای هزاران هکتار از زمینهای کشاورزی شهر الهایی که بر اثر مرگ رودخانه شاور به زمین های بایر تبدیل شده اند خواهد شد.
در زمانی که سیل جوامع روستایی حاشیه دز را شدید تهدید می کند با چند بیل میکانیکی و لایروبی کانال توانا و هدایت آن به کرخه می توان دو تالاب استان را زنده کرد و مهمتر مردمان مرزبان ما از احیای هورالعظیم توانمند خواهند شد هم اکنون کارشناسان ، مردمان میزبان کرخه و دز و دلسوزان محیط زیست منتظر دستور استاندار برای احیای کانال توانا هستند کانالی که در دهه پنجاه شمسی به همین منظور احداث گردید و سپس متروک شد
آقای استاندار کانال توانا را احیا کنید تا هورالعظیم حقابه اش را از رودخانه دز بگیرد و هم شاهد احیای منطقه و تالاب بسیار زیبای بامدژ باشیم.
✍️🏻جواد الهایی سحر