آقای خانچی؛ منتظر اقدام انقلابی شیر پاک خورده ها هستیم
آقای خانچی؛ منتظر اقدام انقلابی شیر پاک خورده ها هستیم
طی روزهای اخیر شائبه های زیادی در خصوص رد صلاحیت شهردار منتخب مسجدسلیمان به گوش می رسد.

عصر اولین ها// یکی از شهروندان مسجدسلیمان طی نامه ای سرگشاده خطاب به معاونت عمرانی استانداری خوزستان درخواست اجرای قانون در خصوص بررسی صلاحیت شهردار منتخب مسجدسلیمان را نموده است. متن نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر خانچی

باسلام

بدون شک در حکومت اسلامی قانون برای همه یکسان است،و با شناختی که از شما داریم قصد ندارید خود را سر لیست قانون شکن ها کنید.

اگر چه خبر کوتاه بود اما بسیار دردناک و تأسف آور بود.

کوتاه از آن جهت که چقدر زود ماهیت شورای ششم مسجدسلیمان مشخص شد و دردناک از این جهت که اولین شهری بودیم که یک رد صلاحیت شده در انتخابات شورای شهر بعنوان گزینه سرپرستی شهرداری برگزیده شد.

جناب دکتر خانچی حال شورای شهر مسجدسلیمان به هر دلیلی مسیر را کج رفته اند و انتخاب سراسر مسئله داری داشته اند! ارکان استانداری چرا در اعلام رد صلاحیت شکلی “نداشتن شرایط و سوابق کاری مندرج در قانون” (و البته بماند ردصلاحیت محتوایی)تاکنون کوتاهی و کم فروشی کرده است، پشت پرده این تعلل و نادیده گرفتن قانون چیست؟

تا جایی که شما را می شناسیم شما اهل هیچ معامله ای نمی باشید!؟
جناب خانچی، یکی دو روز پیش ریاست جمهوری در جمع هئیت دولت اینچنین عنوان کردند: از وظایف اصلی و جدی همه مسئولان جلوگیری از تخلف و اجرای قانون و مقررات است و برخورد و برکناری باکسانی که برخلاف این ضوابط عمل می کنند مطالبه عمومی است.
سوال اینجاست چرا ارکان شما سعی در نادیده گرفتن قانون دارد؟

این هشدار را جدی بگیرید درصورت هر گونه کرنش و خدایی ناکرده هر نوع ساخت و پاخت سوت آن گوش فلک را کر خواهد کرد.

کاملا اشراف داریم که گزینه معرفی شده از سوی شورای شهر مسجدسلیمان فارغ از عدم صلاحیت ماهیتی، فاقد سوابق کاری مندرج شده در قانون است.
مطالبه گران و شهروندان مسجدسلیمانی برای پیشگیری از ضایع شدن بیشتر حقوق شهروندی خود به این جهت که احتمال کم لطفی و کم فروشی از سوی برخی مسئولان شهرستان و استان در این مورد را میدانند، داد و فریاد مظلومیت و دادخواهی خود را در غالب چندین دادخواست تقدیم دیوان عدالت کرده اند.

پس لطفا سفارشات و توصیه هایی کسانی که سهم خود را به نحو مختلف گرفته اند را در تصمیم انقلابی خود دخیل نکنید،این موضوع چیزی نیست که بتوان از کنار آن به راحتی گذشت.
و نگران کمک به تیم نفت هم نباشید هر شخص دیگری شهردار باشد از این دست همکاری ها و حتی بیشتر اینها را خواهد داشت؛

در شهرمن نفت گل بزند و ببرد برخی مسئولان اگر خجالت نکشند می گویند ما گل زدیم و ما بردیم؛ ولی اگر گل بخورد و ببازد می گویند ما نبودیم اون بود… اما شما تعهد و اخلاق دارید…

جناب دکتر خانچی؛

ملت در دوازده فروردین ۵۸ به توصیه و تاکید امام راحل خود جمهوری اسلامی رای دادند؛ نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر؛ همین ملت از شما آقایان استاندار، خانچی، فلسفی زاده فقط رعایت قانون را می خواهند؛ قانون را لطفا پاس بدارید و زیر پا نگذارید.

برابر قانونی که سه گزینه منتخب را برای تصدی کرسی شهرداری مسجدسلیمان و دهها گزینه در سایر شهرها رد صلاحیت نمودید همان قانون با ضریب بیشتری گزینه فعلی را رد صلاحیت می کند؛ مگر اینکه عدالت را سلیقه ای و دست کاری و زیر پایتان لگد مال کنیم. بماند که گزینه مذکور زیر لبه تیغ رد صلاحیت مراجع نظارتی و امنیتی قرار دارد.

سوال مردم این است چرا که وقتی کسی برای حضور در انتخابات شورای شهر که از سطح پایین تری نسبت به جایگاه شهردار است رد صلاحیت میشود و نتوانسته مجوز ورود به انتخابات بگیرد آیا صلاحیت شهردار شدن دارد؟ پس بدون شک همان ادله و دلایل می تواند وی را برای رسیدن به کرسی بزرگ تری زمین گیر کند.

هشدار در صورت برخورد دوگانه قانون ومجریان قانون ما مطالبه گران ضمن ارایه شکایت و دادخواهی به ریاست جمهوری و ریاست انقلابی دستگاه قضایی، دادخواست رسیدگی و برخورد از طریق دیوان عدالت را در برنامه خواهیم داشت.
سوت زن ها منتظر هستند؛

این گزینه موارد زیادی برای سوت زدن دارد!

مسئولان مربوطه در استانداری تحت شعاع رفاقت های پوشالی و توصیه های تریبون دار ها قرار نگیرند، اصحاب رسانه و مطالبه گران جز به جز رفتارهای شما مدعیان خدمت را رصد می کند.
آقایان مسئول آبرو و اعتبار خود را حراج نکنید.
در شهر اینگونه پیجیده که فلان مسئول در استانداری به جهت عضویت در هئیت مدیره تیم نفت بخاطر یکی دو مورد دیگر و کمک به تیم نفت از سوی سرپرست شهرداری قصد نادیده گرفتن قانون دارد، اما با شناختی که از این نیروی انقلابی داریم خود را فدایی همچون گزینه نمیکند و ایشان بهتر از هر کسی میدانند که این دست کمک ها از کجا و چه مجرایی به شهرداری تکلیف میشود.

هر کس دیگری هم باشد این روال کمک های جاری و ساری خواهند بود.

منتظر اقدام انقلابی شیر پاک خورده ها هستیم.

امضاء محفوظ