آقای وزیر ؛سهم مردمی که سالهاست از آنان دریغ شده را بررسی و پرداخت نمایید…
آقای وزیر ؛سهم مردمی که سالهاست از آنان دریغ شده را بررسی و پرداخت نمایید…

سایت خبری شهر اولین ها// وزیر محترم نفت جمهوری اسلامی ایران خوشحالم حضرتعالی با زبانی راسخ حق وزارت نفت و مردم شریف را از افرادی که سهم ملت را نصیب خود می دانستند طلب کردید و بر این حق ایستادگی کردید و اساسا بر احقاق حقوق مردم اصرار دارید. آقای وزیر بعنوان یک مسجدسلیمانی و […]

سایت خبری شهر اولین ها//