آمار میزان بهره‌مندی روستاهای کشور از زیرساختهای اولیه
آمار میزان بهره‌مندی روستاهای کشور از زیرساختهای اولیه

عصر اولین ها// معاون امور سرمایه‌گذاری معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری آمار میزان بهره‌مندی روستاهای کشور از زیرساختهای اولیه اعلام نمود: به گزارش عصر اولین ها، دکتر سید وحید سعادت، معاون امور سرمایه‌گذاری معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، در برنامه گفتگوی شبکه خبر، با موضوع: علل و راه‌های مقابله با مهاجرت روستاییان، عنوان نمود: درحال […]

عصر اولین ها// معاون امور سرمایه‌گذاری معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری آمار میزان بهره‌مندی روستاهای کشور از زیرساختهای اولیه اعلام نمود:

به گزارش عصر اولین ها، دکتر سید وحید سعادت، معاون امور سرمایه‌گذاری معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، در برنامه گفتگوی شبکه خبر، با موضوع: علل و راه‌های مقابله با مهاجرت روستاییان، عنوان نمود: درحال حاضر ۹۰ درصد از روستا‌های کشور به شبکه راه‌های سراسری دسترسی دارند که دسترسی ۹۵ درصد از این ۹۰ درصد نیز بصورت راه آسفالت است.
همچنین ۹۸ درصد از روستا‌های کشور به شبکه انتقال برق سراسری متصل می‌باشند، ۹۵ درصد آب آشامیدنی، ۷۶ درصد آب آشامیدنی سالم، ۸۶ درصد لوله کشی گاز، ۹۸ درصد واحد آموزشی، ۹۷ درصد خانه بهداشت و ۸۸ درصد دسترسی به شبکه اینترنت دارند