آموزش و پرورش مسجدسلیمان را چه می شود؟
آموزش و پرورش مسجدسلیمان را چه می شود؟
انتظار می رود تا آموزش و پرورش مسجدسلیمان ضمن تشدید نظارت ها و کیفیت بخشی به روند آموزشی، مقدمات خوبی برای سال تحصیلی پیش رو برنامه ریزی نماید.

عصر اولین ها// در آستانه بازگشایی مدارس اخبار خوبی در حوزه آموزش و پرورش مسجدسلیمان شنیده نمی شود.

باتوجه به نزدیک شدن فصل پاییز و بازگشایی مدارس مشخص نیست که چرا مدارسی که سال گذشته هزینه کتاب درسی دانش آموزان را دریافت کرده اند، مبالغی تحت عنوان رنگ آمیزی، کارگر و مابقی هزینه های جاری را از والدین مطالبه می کنند؟ چرا نظارتی بر ثبت نام ها در مدارس انجام نمی شود؟ هر محله و منطقه ای دارای مدرسه میباشد اما همچنان شاهد جابجایی و انتقال دانش آموزان هستیم. دلیل این جابجایی ها چیست ؟ آیا کارشناسان اداره آموزش وپرورش نظارت های کافی را در آستانه مهرماه انجام می دهند؟ 
چرا مدارس دولتی بنام هیئت امنایی تبدیل به خصوصی گردید؟ مطالبه ی حق دانش آموزان محلات کجا رفته است؟ برخی مدارس نمونه تعداد دانش آموزان کلاس ها را به ۴۰ نفر افزایش داده اند. آیا کیفیت آموزشی هم به همین اندازه افزایش خواهد یافت؟ 

این موارد تنها بخشی از پرسش ها و ابهاماتی است که این روزها در حوزه آموزش و پرورش و مدارس مسجدسلیمان ایجاد شده و بسیاری خانواده ها در آستانه مهرماه با مشکلات زیادی در روند ثبت نام فرزندانشان همراه هستند. مدیریت آموزش و پرورش مسجدسلیمان تا چه اندازه درصدد رفع این مشکلات و چالش ها برآمده اند؟ 

انتظار می رود تا آموزش و پرورش مسجدسلیمان ضمن تشدید نظارت ها و کیفیت بخشی به روند آموزشی، مقدمات خوبی برای سال تحصیلی پیش رو برنامه ریزی نماید.