آیا اعضای فعلی شورای شهر صلاحیت حضور مجدد در انتخابات شورا را دارند؟
آیا اعضای فعلی شورای شهر صلاحیت حضور مجدد در انتخابات شورا را دارند؟

عصر اولین ها// ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر در مسجدسلیمان خردادماه ۱۴۰۰ همزمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد. طی هفته های اخیر لیستی از کاندیدادهای انتخابات دور آتی شورای شهر در مسجدسلیمان منتشر شده که نام برخی از اعضای فعلی شورای شهر نیز به چشم می خورد. موضوعی که در بحبوحه انتخابات احتمالاً […]

عصر اولین ها// ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر در مسجدسلیمان خردادماه ۱۴۰۰ همزمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد. طی هفته های اخیر لیستی از کاندیدادهای انتخابات دور آتی شورای شهر در مسجدسلیمان منتشر شده که نام برخی از اعضای فعلی شورای شهر نیز به چشم می خورد. موضوعی که در بحبوحه انتخابات احتمالاً با واکنش بسیاری از شهروندان همراه خواهد بود و حواشی ریز و درشت و عملکرد پرانتقاد اعضای شورا که بارها این نهاد مدنی را تا پای انحلال کشانید می تواند صلاحیت آنان در انتخابات پیش رو را علاوه بر هیأت نظارت شهرستان از نگاه شهروندان نیز مورد ارزیابی قرار دهد.

به گزارش عصر اولین ها،انتشار لیستی از کاندیداهای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان طی هفته های اخیر موجب شد تا شهر اولین ها زودتر از موعد مقرر شهر حال و هوای انتخابات به خود بگیرد. موضوعی که البته طی ماههای قبل نیز از طریق نشست های خانگی و رایزنی ها برای جذب آرای شهروندان به شیوه های متعددی انجام شده است. با این حال حضور برخی اعضای فعلی شورای شهر مسجدسلیمان در لیست کاندیدای احتمالی انتخابات شورا تا حدودی موجی از تعجب را در میان شهروندان بهمراه داشته است.

عملکرد پر از حواشی ریز و درشتی که شورای شهر دوره پنجم در مسجدسلیمان داشت با انتقادات فراوانی مواجه شد. ضعف عملکردی اعضای شورا در خصوص آن چه بر حسب قانون بعهده آنان گذارده شده و غفلت از برخی مسائل و چالش های مهم در شهرداری مسجدسلیمان از جمله انتخاب شهردار و سرپرست شهرداری و بسیاری موارد دیگر بارها نام شهرداری مسجدسلیمان و اعضای شورای شهر را در خبرگزاری های کشور و حتی رسانه های بین المللی مطرح نمود. عملکرد اعضای شورا به حدی با اعتراض نخبگان و فعالین اجتماعی و بسیاری از شهروندان مواجه شد که با تنظیم درخواستی خطاب به استاندار خواستار انحلال شورای شهر مسجدسلیمان شدند. موضوعی که البته از طریق برخی دستگاهها نیز اقداماتی در این خصوص انجام گرفت اما شنیده می شود پادرمیانی برخی مقامات و مسئولین در عدم انحلال این شورا نقش داشته است.ضمن این که در ماههای اخیر موجی از اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات گسترده شوراهای شهر در بسیاری استان های کشور موجب بازداشت اعضای شوراها گردید. موضوعی که در صورت پیگیری می توانست عملکرد اعضای شورای شهر مسجدسلیمان را نیز زیر ذره بین نهادهای قضایی و بازرسی قرار دهد.

از سوی دیگر چندشغله بودن برخی اعضای شورا و مشغله های فراوان آنان موجب شده تا کمتر وقتی برای رسیدگی به امورات شورا پیدا کنند. علاوه بر این حضور در شورای شهر مسجدسلیمان سکوی پرتاب برخی از آنان جهت ارتقاء شغلی شده که به واسطه آن در دیگر شهرها سکونت پیدا کرده اند. با این حال باید یادآور شد ضمن این که صلاحیت اعضای فعلی شورای شهر مسجدسلیمان در صورت کاندیداتوری در انتخابات دوره ششم شورا بهمراه دیگر کاندیداها از سوی هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت، بررسی صلاحیت اعضای شورا از سوی شهروندان و جامعه مدنی نیز از حیث عملکرد آنان در شورا انجام خواهد گرفت. از این رو باید دید واکنش های احتمالی شهروندان و فعالین مدنی شهرستان در خصوص حضور اعضای فعلی شورای شهر در انتخابات پیش رو به چه شیوه ای خواهد بود و آیا از نگاه ساکنین شهر اولین ها اعضای فعلی شورای شهر شایستگی حضور مجدد در انتخابات را خواهند داشت؟