آیا شهرداری مسجدسلیمان بیمار است … ؟! + تصویر
آیا شهرداری مسجدسلیمان بیمار است … ؟! + تصویر

سایت خبری شهر اولین ها// هفته گذشته یکی از اعضای شورای شهر در گفتگو با یکی از سایتهای خبری شهرستان ، شهرداری مسجدسلیمان را بیمار خواند و عنوان داشت که بعضی از نیروها فاقد صلاحیت پست های مدیریتی در شهرداری هستند و این شهرداری احتیاج به یک دگرگونی دارد. به گزارش سایت خبری شهر اولین […]

سایت خبری شهر اولین ها// هفته گذشته یکی از اعضای شورای شهر در گفتگو با یکی از سایتهای خبری شهرستان ، شهرداری مسجدسلیمان را بیمار خواند و عنوان داشت که بعضی از نیروها فاقد صلاحیت پست های مدیریتی در شهرداری هستند و این شهرداری احتیاج به یک دگرگونی دارد.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، با وجود گذشته یک هفته از این مصاحبه عضو شورای شهر و اظهارنظر صریح به این موضوع که بعضی از نیروها فاقد صلاحیت پست های مدیریتی در شهرداری هستند و این شهرداری احتیاج به یک دگرگونی دارد ؛ موجب گردیده تا تنی چند از مدیران واحدهای شهرداری مسجدسلیمان با تنظیم و ارسال نامه ای سرگشاده به رئیس شورای شهر مسجدسلیمان اعتراض خود را به این مصاحبه اعلام دارند.

reza

این موضوع در حالی رخ داده است که بزودی شهردار جدید انتخاب خواهد شد تا سکان هدایت شهرداری مسجدسلیمان را به دست بگیرد اما آنچه بیش از همه قابل تأمل بوده اشارات کوتاه این عضو شورای شهر به انتصابات برخی پست های مدیریتی در شهرداری می باشد که قطعاً با حضور شهردار جدید این موضوع حیاتی و مهم بصورت دقیق و کارشناسی مورد توجه قرار خواهد گرفت تا افراد در پست های مدیریتی در شهرداری بصورت اصولی و کارشناسی شده بکار گماشته شوند.