آیا مسئولین آبفا از هدررفت آب در معابر و محلات مسجدسلیمان بی اطلاع هستند ؟! + تصاویر
آیا مسئولین آبفا از هدررفت آب در معابر و محلات مسجدسلیمان بی اطلاع هستند ؟! + تصاویر

شهر اولین ها//فرسودگی و ترکیدگی لوله های آب رسانی و ورود گل و لای به داخل آب آشامیدنی از جمله معضلات عمده و حیاتی شهرستان در شرایط فعلی به شمار می رود و به نوعی باید گفت که چشم لوله های آب شرب آشامیدنی شهر در انتظار رسیدگی مسئولین ترکید…!؟ به گزارش شهر اولین ها، […]

شهر اولین ها//فرسودگی و ترکیدگی لوله های آب رسانی و ورود گل و لای به داخل آب آشامیدنی از جمله معضلات عمده و حیاتی شهرستان در شرایط فعلی به شمار می رود و به نوعی باید گفت که چشم لوله های آب شرب آشامیدنی شهر در انتظار رسیدگی مسئولین ترکید…!؟

به گزارش شهر اولین ها، آب از مهم ترین شاخصه های زندگی است که عامل اصلی جنگ های آینده با موضوع آب ، بیانگر اهمیت آن در افکار عمومی و کارشناسان و از مهمترین علل آبادانی است و نقش بسزایی در توسعه اقتصادی،اجتماعی، صنعتی و سیاسی ایفا می کند ، اما در این میان آنچه که اهمیت زیادی دارد غیر از مصرف صحیح ، جلوگیری از هدر رفت آن است.

با توجه به وضعیت فعلی و بحرانی آب در کشور و به ویژه در خوزستان ، هدر رفت آب امری ناگوار در این زمینه محسوب می شود .هدررفت در معابر و نازیبایی چهره شهری سبب بروز بیماری نیز می شود و همچنین به پناهگاهی برای حیوانات موزی تبدیل می شود.علاوه بر این تخریب و فرسودگی پوشش آسفالت معابر و زیرسازی آن که طی نشست آب و سرریز آن بر روی آسفالت رخ می دهد از دیگر آسیب های هدررفت آب بشمار می رود.

ترکیدگی و شکستن لوله های آب شرب در برخی خیابان ها و محلات شهرستان مساله های غیرقابل انکار و تأسف برانگیز است که علاوه بر ایجاد مشکل برای تردد عابرین و خودروها ، می تواند مسجدسلیمان را با خطر کم آبی و بحران در این زمینه مواجه سازد.

اگر چه شهروندان مسئولیت پذیر و مطالبه گر مسجدسلیمان در بسیاری موارد و با مشاهده شکستگی خطوط لوله و هدررفت آب در صدد اطلاع این موضوع به مسئولین مربوطه هستند ، اما همت جدی مسئولین و به ویژه مجموعه مدیریت آبفا شهرستان در جهت رفع یکی از مهمترین معضلات این روزهای شهر اولین ها اهمیت ویژه ای خواهد داشت.

امیدواریم تا با رفع این معضل ،علاوه جلوگیری از هدررفت آب در معابر و محلات و پیشگیری از آلودگی آب شرب شهری ، از تخریب معابر و خیابان ها که به واسطه نشت آب و ریزش آن بر سطح آسفالت صورت می پذیرد پیشگیری شود.