آیا کیفیت اطلاع رسانی و خدمات در خصوص جذب گردشگران نوروزی مطلوب بوده است ؟
آیا کیفیت اطلاع رسانی و خدمات در خصوص جذب گردشگران نوروزی مطلوب بوده است ؟

سایت خبری شهر اولین ها//یکی از گردشگران در بازدید از معبد بردنشانده ضمن انتقاد از وضعیت اطلاع رسانی در خصوص نحوه دسترسی به این بنای باستانی، اطلاعات تاریخی بنا و خدمات رسانی به گردشگران در این منطقه افزود : در برخی مناطق دیگر آثار و میراثی به مراتب جزیی تر را با بهترین اطلاع رسانی […]

سایت خبری شهر اولین ها//یکی از گردشگران در بازدید از معبد بردنشانده ضمن انتقاد از وضعیت اطلاع رسانی در خصوص نحوه دسترسی به این بنای باستانی، اطلاعات تاریخی بنا و خدمات رسانی به گردشگران در این منطقه افزود : در برخی مناطق دیگر آثار و میراثی به مراتب جزیی تر را با بهترین اطلاع رسانی و خدمات به گردشگران معرفی می کنند اما بنای تاریخی و باستانی بردنشانده تا حدود زیادی از این منظر مورد کم توجهی قرار گرفته است.

جزییات کامل این گفتگو را می توانید در ویدئوی زیر مشاهده نمایید :

ویدئوی حضور گردشگران در معبد بردنشانده

تهیه و تدوین ویدئو :علی بلدی