آیا ۱۹ فرماندار مأمور خوزستان با کرسی های خود خداحافظی می کنند؟
آیا ۱۹ فرماندار مأمور خوزستان با کرسی های خود خداحافظی می کنند؟

در حال حاضر ۱۹ نفر از ۲۸ فرماندار خوزستان نیروی مامور از دستگاه های دیگر و غیر وزارت کشوری می باشند که باید دید چه سرنوشتی در پیش خواهند داشت ؟ آیا موج دوم عزل و نصب های سلیمانی دشتکی کلید می خورد؟

عصر اولین ها// در حالی ویروس مهار گسیخته کرونا با بی رحمی کامل به تاخت و تاز خود در خوزستان و با گرفتن جان عزیزان ادامه می دهد ، مباحث سیاسی و عزل و نصب های گروهی به اولویت نخست فضای استان تبدیل و هر لحظه اخبار جدیدی از تغییر مدیران به گوش می رسد.یک رسانه محلی اعلام کرد، تعدادی از فرمانداران و بخشداران مامور به خدمتی از سازمان ها و نهادهای دیگر برکنار و نیروهای دیگری جایگزین خواهند شد.  

شاید تاکنون با مقوله بخشداران ،معاونین فرماندار وفرمانداران غیر وزارت کشوری مواجهه شده باشید ،موضوعی که دهه هاست با جابجایی قدرت در سطح کلان ،تاثیرات آن را از طریق جابجایی مدیران ارشد اجرایی در سطح استانها ،شهرستانها وبخش ها شاهد بوده ایم .دراین سالها هرگاه در انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی تغییری در راس هرم قدرت و یا ترکیب نمایندگان استانها شاهد بوده ایم ،اعضای ستادهای انتخاباتی و نمایندگان هم از طریق واگذاری پستهای مدیریتی وسیاسی به نوعی از خجالت اطرافیان خود درآمده اند .

هر جا آنان با کمبود پست برای نزدیکان خود روبرور شده اند به یاد وزارت کشور وانتقال یارانشان ازدیگر ادارات بر سر مصادر مدیریتی افتاده اند و این موضوع بیشتر در سطح فرمانداران وبخشداران ومعاونین فرمانداران نمود داشته است .به این معنا که از طریق انتقال موقت یا ماموریت سازمانی، نیروهای مورد نظر خود را از درون سازمانهای خارج از وزارت کشور به درون این وزارتخانه برای اشغال پستهای اجرایی گسیل داده اند.

صرفنظر از اینکه انتقال نیروهای متخصصی که خروج آنها از پست های سازمانی که برای آن آموزش دیده وکسب تجربه نموده اند ،چه هزینه هایی را به سازمان مبداء وارد می کند ،اما این نیروها از سویی به دلیل قرار گرفتن در راس پست های ارشد اجرایی شهرستانها وبخش ها به دلیل عدم آشنایی با فنون پست جدید وعدم مهارت کار اجرایی ،منشاء ظهور وبروز ناکارآمدی هایی شده اند که اثرات آن فقط دامن دولت ها را گرفته و نتیجه نهایی آن را این روزها می توان در میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دولتها وبرنامه هایشان مشاهده نمود.(ذکر این نکته ضروریست)

این درحالیست  که از سویی دیگر،  موضوع استفاده از کارکنان دیگر سازمانها در وزارت کشور ،مقوله سرخوردگی و یاس در بین کارکنان این وزراتخانه ونهایتا ترویج بی انگیزگی درکارکنان این دستگاه مهم واثر گذار کشور را به دنبال داشته است . شاید برهمین اساس بوده که سالهاست موضوع کادر سازی در وزارت کشور به فراموشی سپرده شده و انگیزه و اعتماد به نفس چندانی را در میان کارکنان سازمانی این وزارتخانه درراستای برعهده گرفتن پستهای مدیریتی شاهد نیستیم.

بدون شک با در پیش گرفتن این رویه ناصواب و همچنین با افزایش بازنشستگی نیروهای سازمانی وزارت کشور ،این وزارتخانه در آینده نزدیک با مشکل بزرگ تامین مدیر مواجهه خواهد شد . هرچند ممکن است دیر هم شده باشد اما وزارت کشور از همین امروز می تواند با تاسی از اقدام پسندیده و منطبق با اصول مدیریتی وآینده نگرانه “قاسم سلیمانی دشتکی” استاندار ایلام در زمینه اعلام “پایان ماموریت فرمانداران وبخشداران غیر وزارت کشوری” ،این موضوع مهم وحیاتی را در سطح این وزارتخانه استارت بزنند.

سلیمانی دشتکی استاندار فعلی خوزستان که پیش از این در ایلام حضور داشت در اقدامی جسورانه با ابلاغ به معاون سیاسی خود پایان کار فرمانداران وبخشداران مامور به وزارت کشور را اعلام کرد. وی همچنین در دیدار با کارکنان استاندار گفته بود : تلاش ما این است که تمام فرمانداران، معاونین فرمانداری ها و بخشداران از کارکنان مجموعه وزارت کشور انتخاب شوند و در این دولت تاکید داریم از نیروهای وزارت کشور در سمت های مدیریتی این وزارتخانه استفاده کنیم.

در حال حاضر ۱۹ نفر از ۲۸ فرماندار خوزستان نیروی مامور از دستگاه های دیگر و غیر وزارت کشوری می باشند که باید دید چه سرنوشتی در پیش خواهند داشت ؟ آیا موج دوم عزل و نصب های سلیمانی دشتکی کلید می خورد؟