ابطال مصوبه شورای شهر مسجدسلیمان در خصوص رأی اصرار به گزینه منتخب +سند
ابطال مصوبه شورای شهر مسجدسلیمان در خصوص رأی اصرار به گزینه منتخب +سند
چهار عضو شورای شهر مسجدسلیمان رأی اصرار در خصوص گزینه منتخب شهرداری را پس گرفتند.

عصر اولین ها// چهار عضو شورای شهر مسجدسلیمان طی نامه ها جداگانه به استاندار خوزستان، مدیرکل امور شهری و شوراها و دیگر مقامات شهرستان و استانی امضای خود را در خصوص رأی اصرار بر گزینه منتخب شهرداری مسجدسلیمان پس گرفته اند. طی یکی از این نامه ها به شماره ۴۴/۱۱۱۷۳۸۴ مورخ ۸ تیرماه ۱۴۰۱ چهار عضو شورای شهر مسجدسلیمان با ذکر دلایل مختلف از جمله عدم شفافیت مالی گزینه منتخب خود طی هفت ماه دوره سرپرستی شهرداری، امضای خود را در خصوص رأی اصرار پس گرفته اند.

از سوی دیگر در بند ح ماده ۱ آیین نامه اجرایی هیأت های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامیدریافت اعتراض‏ اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مصوبات قطعی شده شوراها و ابطال آن دسته از مصوباتی که مطابق نظر شورای نگهبان مغایر با موازین اسلام شناخته شود یا به تشخیص هیأت مرکزی مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها باشد” قید شده است.

از طرفی اعضای شورای شهر بعنوان اشخاص حقوقی بشمار رفته و مصوبه اخیر شورای شهر مسجدسلیمان مبنی بر رأی اصرار بر گزینه منتخب خود در پی نامه ۲۹ اردبهشت ماه مدیرکل امور شهری مبنی بر عدم دارا بودن شرایط گزینه منتخب شورا مطابق قانون مصوب۹۷‌/۰۹/۲۵ هیئت دولت بوده است. از این رو مصوبه شورای شهر مسجدسلیمان مستند به بند ح ماده ۱ آیین نامه اجرایی هیأت های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی مغایر با دستورالعمل انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۹۷ بوده و می تواند به تشخیص هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی ابطال شود. 

با این حال بایستی در انتظار تصمیم هیأت مزبور در خصوص مصوبه رأی اصرار شورای شهر مسجدسلیمان و همچنین پاسخ به نامه های متعدد چهار عضو شورا مبنی بر پس گرفتن امضای خود باقی ماند.