ابهامات در خصوص مزایده ساختمان تحت مالکیت شبکه و بهداشت درمان مسجدسلیمان
ابهامات در خصوص مزایده ساختمان تحت مالکیت شبکه و بهداشت درمان مسجدسلیمان
ابهامات در خصوص مزایده ساختمان تحت مالکیت شبکه و بهداشت درمان مسجدسلیمان

عصر اولین ها// جمعی از کنشگران شهرستان مسجدسلیمان طی نامه ای از دادستان شهرستان درخواست بررسی موضوع و رسیدگی به ابهامات در خصوص مزایده ساختمان ۱۰۰ متری تحت مالکیت شبکه و بهداشت درمان مسجدسلیمان را دارند. متن این درخواست به شرح زیر می باشد: 

بسمه تعالی
دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مسجدسلیمان

باسلام

احتراماً باعنایت به اینکه درخصوص مزایده اجاره ساختمان ۱۰۰ متری تحت مالکیت شبکه بهداشت و درمان شهرستان مسجدسلیمان واقع در میدان بانک ملی ابهامات زیادی وجود دارد اینجانبان جمعی از کنشگران شهرستان مسجدسلیمان در راستای قانون شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات تقاضای بررسی و رسیدگی به موارد ذیل الذکر را از محضر محترمتان استدعا داریم:

۱- علیرغم الزام دستگاههای اجرایی به انجام معاملات خود اعم از مزایده و مناقصه در بستر سامانه ستاد، چرا فرآیند مزایده مذکور در این سامانه انجام نشده است؟
۲- پیشنهاد دهندگان مزایده فوق چه تعداد بوده و آیا صحت دارد دو برادر در این مزایده شرکت نموده اند؟ آیا ایشان از بستگان رییس شبکه بهداشت شهرستان بوده و یا از شاغلین مجموعه متبوع بشمار می روند؟

۳- آیا قانون منع مداخله در خصوص مزایده رعایت شده؟ و روند واگذاری ملک مذکور توسط برنده مزایده به شخص دیگر
صحت دارد؟

۴- فرآیند تعیین قیمت عادله و قیمت پایه کارشناسی مزایده چگونه انجام گرفته؟ و نوع کاربری ساختمان مذکور در استاد مزایده چه بوده است؟
۵- میزان تعمیرات انجام شده بر ساختمان مذکور چه مبلغ بوده و این هزینه چگونه جبران خواهد شد؟ مدت زمان اجاره ساختمان مذکور چقدر است و آیا قابل تمدید می باشد؟
۶-آیا فرایند دعوت از نهادهای نظارتی از جمله بازرسی و نظارت آنان بر نحوه برگزاری مزایده انجام گرفته است؟

باتشکر و تجدید احترام

گفتنی است پیش از این نیز پایگاه خبری عصر اولین ها در مطلبی با عنوان “رعایت تشریفات قانونی یا تصرف غیرمجاز اموال دولتی؟” به برخی ابهامات این مزایده اشاره داشته که متعاقب آن روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مسجدسلیمان جوابیه ای را ارسال و منتشر نموده است.