اتفاقات عجیب در تیم نفت مسجدسلیمان/ سقوطِ آگاهانه؟
اتفاقات عجیب در تیم نفت مسجدسلیمان/ سقوطِ آگاهانه؟
آیاتعویضِ اینهمه سرمربی چارهء کار بوده است؟عصر

عصر اولین ها// غلامرضا فانوسی: فوتبال به تخصص ومتخصص نیازمنداست؛ عواملِ جانبی درین مورد موثر نیست !!!
این تیم همواره با مشکلاتِ عدیده ای روبرو بوده است….
بگمانم هدف گذاری صرفاً جهت سقوط این تیم بوده است!!!
همواره براین تیم که تنها پسوندش مسجدسلیمان است نقد وارد بوده است
شکی نیست که :
گفتار؛ چون شکارِ روَنده است که یکی را بدست شود ویکی را از دست رود!
که متاسفانه برای دوستانِ نفتی همواره شقِ دوم مورد بالا مدِ نظر بوده است…

‌به بهانه…..

در رثای فوتبال ….
با اینکه انتظار میرفت باشگاه نفت مسجدسلیمان از اشتباهات فصول پیشین درس بگیرد و امسال شاهد تیمی پاک باشیم اما خرید بعضی از بازیکنان جدید با کارنامه مردودی جای سوالات زیادی دارد…

این وسط حق بازیکنان جوانِ خوب بومی مسجدسلیمان و خوزستان چه می‌شود؟

چرا اردوی تیم نفت باید در تهران پاتوق رفت و آمدبقول خودشان چند ایجنتِ تهرانی باشد؟
چرا این آقایان باید چنین بازیکنان بدون کارنامه و بی کیفیت را به تیم مسجدسلیمان تحمیل کنند
‌آیا حال وروز فوتبالِ مسجدسلیمان این باید باشد؟!!
آقایان مسئول؛ هرکسی را بهرِ کاری ساخته اند.

این اتفاقاتی که در تیم نفت مسجدسلیمان رخ داده نشانه بارز فساد و دلالیِ عده ای خاص است.تیمِ نفت اسم یک شهر نفتی را یدک می کِشد و فوتبالی درخشان ودرخورِ توجه داشته است.
زیرِ سوال بردنِ فوتبالِ این شهر هیچ
توجیهِ منطقی ندارد…
فوتبال راتنها از دیدِفوتبالی و متخصص میباید نظاره کرد؛ نه الا ماشاا..
خلاص……..