اجرای برنامه نهال کاری در مسجدسلیمان به مناسبت یکصدمین سالگی جمعیت هلال احمر
اجرای برنامه نهال کاری در مسجدسلیمان به مناسبت یکصدمین سالگی جمعیت هلال احمر

عصر اولین ها// به مناسبت یکصدمین سالگرد تاسیس جمعیت هلال احمر و همزمان با سراسر کشور برنامه کاشت نهال در مسجدسلیمان با مشارکت هلال احمر و انجمن های مردم نهاد محیط زیستی برگزار شد.

عصر اولین ها// به مناسبت یکصدمین سالگرد تاسیس جمعیت هلال احمر و همزمان با سراسر کشور برنامه کاشت نهال در مسجدسلیمان با مشارکت هلال احمر و انجمن های مردم نهاد محیط زیستی برگزار شد.