اجرای برنامه نهال کاری محله محور در مسجدسلیمان+ تصاویر
اجرای برنامه نهال کاری محله محور در مسجدسلیمان+ تصاویر
برنامه نهال کاری محله محور در مسجدسلیمان با مشارکت تشکل های مردم نهاد و جمعی از شهروندان برگزار گردید.

به گزارش عصر اولین ها// محمدشهبازی مدیرانجمن طلوع سبز مسجدسلیمان ضمن تشکر و قدرانی از مشارکت مردم و دوستداران طبیعت بیان نمود: با توجه به اهمیت حفاظت از محیط‌زیست و ترویج آن در راستای تنویر افکار عمومی برنامه نهالکاری ۲۰ اصله نهال برهان در منطقه بی بیان کاشته شد.

شهبازی بزرگترین راه حفظ طبیعت و محیط زیست را آموزش و  ارتقای فرهنگ زیست محیطی و عمومی سازی آن دانست و اضافه کرد: این برنامه درختکاری با هدف ارتقای سطح آگاهی آحاد جامعه نسبت به فرهنگ محیط زیست ، درختکاری و  زیباسازی صورت گرفت.

وی افزود: تا زمانی که خود مردم در این حوزه ورود پیدا نکنند و نگهداری و مراقبت از فضای سبز و محیط زیست را وظیفه و رسالت خود ندانند، امکان ندارد بتوانیم در این زمینه موفق عمل کرده و به شکل درست اقدامی اساسی انجام دهیم.