اجرای برنامه پاکسازی پارک ۱۱ هکتاری در مسجدسلیمان
اجرای برنامه پاکسازی پارک ۱۱ هکتاری در مسجدسلیمان
برنامه پاکسازی پارک یازده هکتاری در مسجدسلیمان برگزار شد.

عصر اولین ها// به همت تشکل های مردم نهاد حوزه محیط زیست مسجدسلیمان و جمعی از فعالین اجتماعی و فرهنگی شهرستان محوطه پارک یازده هکتاری پاکسازی شد.

این برنامه با هدف ترویج فرهنگ پاکیزه نگهداشتن اماکن تفریحی و طبیعت برگزار شد.