اجرای دومین برنامه پاکسازی به مناسبت هفته ی زمین پاک در اندیکا
اجرای دومین برنامه پاکسازی به مناسبت هفته ی زمین پاک در اندیکا
دومین برنامه پاکسازی به مناسبت هفته ی زمین پاک توسط انجمن پاییز سبز اندیکا برگزار شد.

دومین برنامه پاکسازی به مناسبت هفته ی زمین پاک در اطراف جزیره سد شهید عباسپور با حضور بخشدار محترم بخش آبژدان و پرسنل بخشداری و پرسنل شبکه ی بهداشت و درمان،جمعی از معلمان و فرهنگیان همچین جمعی از دهیاران بخش آبژدان و دوستداران طبیعت و محیط زیست برگزار گردید.

لازم به ذکر طی هفته ی جاری برنامه ی دیگری به همین مناسبت در منطقه گردشگری تاراز و شیمبار برگزار خواهد شد.

امیدواریم حضور دوستداران طبیعت،مسئولین ادارات و آحاد مردم اندیکا در برنامه های بعدی پررنگ تر باشد.