شهر اولین ها//به همت انجمن پاییز سبز اندیکا طرح ایجاد فضای سبز مراکز آموزشی در مدارس شهرستان اجرا گردید. اشکان اسدی مدیر انجمن پاییز سبز اندیکا با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای ایجاد فضای سبز مراکز آموزشی شهرستان تاکنون مدارس حضرت زینب(س)، دوبلوطان، شایسته و دانشگاه پیام نور نهالکاری شده است. وی افزود: […]

شهر اولین ها//به همت انجمن پاییز سبز اندیکا طرح ایجاد فضای سبز مراکز آموزشی در مدارس شهرستان اجرا گردید.

اشکان اسدی مدیر انجمن پاییز سبز اندیکا با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای ایجاد فضای سبز مراکز آموزشی شهرستان تاکنون مدارس حضرت زینب(س)، دوبلوطان، شایسته و دانشگاه پیام نور نهالکاری شده است.

وی افزود: یکی از مزایای این طرح آشنایی دانش آموزان با فرهنگ محیط زیستی و تاکید بر ارزش درخت و طبیعت است.

اسدی در ادامه تصریح کرد: مطابق برنامه ریزی های انجام شده قصد داریم این طرح را تا پایان سال در سراسر مدارس و مراکز آموزشی اندیکا اجرا کنیم و امیدواریم تا با استقبال حداکثری دوستان شاهد ارتقاء فرهنگ و آگاهی محیط زیستی در سطح شهرستان باشیم.