اجرای پروژه های دکل تلفن همراه و فیبر نوری در بخش عنبر از توابع مسجدسلیمان
اجرای پروژه های دکل تلفن همراه و فیبر نوری در بخش عنبر از توابع مسجدسلیمان

سایت خبری شهر اولین ها// در جلسه اخیر که در جهت بهبود سیستم مخابراتی بخش عنبر از توابع مسجدسلیمان برگزار گردید تصمیمات مهمی در اینخصوص اتخاذ گردید. به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، طی جلسه ای با حضور مهندس عباس رضایی ” رییس مخابرات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و کریم آرمات مدیرعامل شرکت […]

سایت خبری شهر اولین ها// در جلسه اخیر که در جهت بهبود سیستم مخابراتی بخش عنبر از توابع مسجدسلیمان برگزار گردید تصمیمات مهمی در اینخصوص اتخاذ گردید.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، طی جلسه ای با حضور مهندس عباس رضایی ” رییس مخابرات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و کریم آرمات مدیرعامل شرکت مخابرات خوزستان تصمیمات مهمی در جهت بهبود سیستم مخابراتی بخش عنبر از توابع مسجدسلیمان اتخاذ گردید. در این جلسه درخواست خراسانی بخشدار بخش عنبر و  عیدی وندی رییس مخابرات مسجدسلیمان در خصوص نیاز ها و مشکلات مخابرات بخش عنبر و موضوعاتی از قبیل نصب دستگاه ۲۵۶ شماره،دکل تلفن همراه و تقویت دکل فعلی و فیبر نوری به بحث و تبادل نظر پرداخته شد و مقرر گردید تا پس از بازدید میدانی مدیرعامل شرکت مخابرات خوزستان از بخش عنبر ، پروژههای مدنظر فعال گردند.
در این جلسه همچنین مهندس فلاح زاده مدیر بخش تلفن همراه در خصوص رسیدگی به امورات مربوطه و تقویت آنتن دهی تلفن همراه در بخش عنبر نیز به اظهار برنامه های آتی پرداخت.