اجرای پویش بزرگ پاکسازی ساحلی اهواز از ته سیگار
اجرای پویش بزرگ پاکسازی ساحلی اهواز از ته سیگار
پویش بزرگ پاکسازی ساحلی اهواز از ته سیگار برگزار شد.

پویش بزرگ پاکسازی ساحلی اهواز از ته سیگار به همت انجمن مهرورزان زمین پاک و جمعی از فعالین محیط زیست برگزار شد. این پویش در راستای حفظ محیط زیست و زمین پاک پویش «نه به ته سیگار» را در بلوار ساحلی اهواز انجام گرفت.

فیلتر سیگار حاوی هزاران ماده خطرناک است، این فیلتر وقتی وارد خاک می‌شود به شدت روی رشد گیاهان اثر منفی دارد و سه سال طول می‌کشد تا تجزیه شود. گاهی پرندگان این ماده سمی را به عنوان طعمه مصرف می‌کنند که زمینه‌ساز مرگ آنهاست.

  • نویسنده : ش.کاهکش