اجرای پویش فرهنگی “نه به رهاسازی فیلتر سیگار” در اهواز
اجرای پویش فرهنگی “نه به رهاسازی فیلتر سیگار” در اهواز
پویش فرهنگی "نه به رهاسازی فیلتر سیگار" در اهواز اجرا شد.

به گزارش عصر اولین ها به نقل از روابط عمومی انجمن طلوع سبزمسجدسلیمان محمدشهبازی بندانی مدیرانجمن طلوع سبز مسجدسلیمان با بیان اینکه فیلتر سیگار قاتل خاموش محیط زیست است، گفت: فیلترهای سیگار دارای ترکیبات بسیار خطرناک برای خاک و محیط زیست هستند.
محمدشهبازی با اشاره به اینکه باید در زمینه خودداری از انداختن فیلتر سیگار در طبیعت کار فرهنگی صورت بگیرد، اظهار کرد: متأسفانه در سطح جامعه می‌بینیم که برخی افراد سیگاری فیلترهای سیگار خود را در طبیعت رها کرده و تصور می‌کنند بخشی از المان‌های خاک است.

شهبازی درباره آلودگی‌ها و اثرات سوء فیلترهای سیگار در طبیعت خاطرنشان کرد: آلودگی های محیط زیستی مانند آلودگی‌های پاتولوژیک نیست که به سرعت خود را نشان دهد بلکه در طول زمان بروز می کند و ردیابی منشأ این آلودگی‌ها هم به سادگی قابل انجام نیست.
درادامه برنامه پاکسازی پارک کتابخانه مرکزی اهوازشهرام دهکردی مدیرانجمن مهرورزان زمین پاک اهواز نیز در این پویش فرهنگی با ترغیب شهروندان برای شرکت در پویش های فرهنگی آسیب های ناشی از رها شدن ته سیگار در جامعه را یکی از خطرناک ترین آسیب ها برای محیط زیست دانست.

وی ادامه داد: ته سیگار یک پسماند بسیار خطرناک و قاتل خاموش زمین است و مهم ترین ضرر آن ماده سمی به نام آرسنیک است که در فیلتر آن وجود دارد. این ماده سالانه نیاز آبی شهری به بزرگی هفت برابر وسعت تهران را برای همیشه از چرخه مصرف خارج می کند.

این برنامه با همکاری انجمن مهروزان زمین پاک اهواز، انجمن طلوع سبزمسجدسلیمان. وحضورفعال مجموعه فروشگاه روجیکا اهوازودوستداران طبیعت برگزارشد.