اجرای پویش محیط زیستی نوروزی «بی زباله» در مسجدسلیمان
اجرای پویش محیط زیستی نوروزی «بی زباله» در مسجدسلیمان

عصراولین ها// به همت تشکل های محیط زیستی مسجدسلیمان پویش بی زباله در ایام نوروز برگزار شد. در این برنامه فعالین محیط زیستی با حضور در جمع گردشگران، ضمن دیدارهای چهره به چهره و تاکید بر پاکیزه نگه داشتن طبیعت، کیسه زباله و بروشور توزیع نمودند.

عصراولین ها// به همت تشکل های محیط زیستی مسجدسلیمان پویش بی زباله در ایام نوروز برگزار شد. در این برنامه فعالین محیط زیستی با حضور در جمع گردشگران، ضمن دیدارهای چهره به چهره و تاکید بر پاکیزه نگه داشتن طبیعت، کیسه زباله و بروشور توزیع نمودند.