اجرای پویش «محیط زیست بدون فیلتر سیگار» در مسجدسلیمان
اجرای پویش «محیط زیست بدون فیلتر سیگار» در مسجدسلیمان
پویش «محیط زیست بدون فیلتر سیگار» در مسجدسلیمان اجرا شد.

به گزارش عصر اولین ها به نقل از روابط عمومی انجمن طلوع سبزمسجدسلیمان محمدشهبازی بندانی مدیرانجمن طلوع سبزمسجدسلیمان گفت:این اقدام در راستای ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست و تمیز نگه داشتن طبیعت و جلوگیری از ریختن زباله انجام شد.

شهبازی درحاشیه این برنامه پاکسازی طبیعت ازفیلترسیگاروپاکسازی زباله ، درمحل پارک ملت بی بیان مسجدسلیمان به مناسبت پیش روبودن هفته هوای پاک با مشارکت دوستداران محیط زیست بیان کرد: طبق قانون آلوده کردن خاک تخلف است اما ساز و کاری برای جریمه کردن فرد متخلف پیش بینی نشده است.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته اگر فردی حتی ندانسته و غیرعمدی فیلتر سیگار را در طبیعت رها کند مشمول جریمه نقدی می شود بنابراین سازوکار برخورد جریمه افرادی که با پرتاب ته سیگار زمینه ساز آلودگی بستر خاک و آب می شوند باید فراهم شود.

مدیر انجمن طلوع سبزمسجدسلیمان اظهار داشت: میزان آسیب ناشی از رها سازی فیلتر سیگار در طبیعت بسیار بیشتر از نبستن کمربند ایمنی توسط سرنشینان یک خودرو است اما برای رها سازی ته سیگار بر خلاف نبستن کمربند ایمنی، جریمه ای پیش بینی نشده است.

وی آموزش و فرهنگ سازی را مقدم بر برخورد سلبی دانست و گفت: با وجود اینکه فیلتر سیگار قاتل خاموش طبیعت به شمار می رود اما همه از این موضوع با اهمیت و مضرات آن غافل هستند و بی توجه از کنار این آسیب می گذرند.