اجرای پویش مردمی”ورزش پاک، ورزشگاه پاک” در خاتمه دیدار نفت مسجدسلیمان-تراکتورسازی
اجرای پویش مردمی”ورزش پاک، ورزشگاه پاک” در خاتمه دیدار نفت مسجدسلیمان-تراکتورسازی
پویش مردمی"ورزش پاک، ورزشگاه پاک" در خاتمه دیدار نفت مسجدسلیمان-تراکتورسازی اجرا شد.

عصر اولین ها// در خاتمه دیدار نفت مسجدسلیمان و تراکتورسازی تبریز، هواداران پرشور مسجدسلیمانی همگام با سازمانهای مردم نهاد اقدام به پاکسازی سکوهای ورزشگاه نمودند. این اقدام ارزشمند که برای چهارمین سال و البته پس از وقفه بعلت بیماری کرونا در حال اجرا است طی سال های اخیر توسط هواداران دیگر تیم های لیگ برتری الگوبرداری شده و مسجدسلیمان را بعنوان خاستگاه این فرهنگ بالای محیط زیستی معرفی نموده است.

گفتنی است پویش مردمی “ورزش پاک، ورزشگاه پاک” ضمن ترویج ایجاد ورزشگاهی پاک و عاری از زباله در خاتمه مسابقات، فرهنگ هواداری نوینی را در سطح لیگ برتر ایجاد نموده است.