احتمال تغییر حوزه انتخابیه یکی از کاندیداها از اهواز به مسجدسلیمان
احتمال تغییر حوزه انتخابیه یکی از کاندیداها از اهواز به مسجدسلیمان
احتمال تغییر حوزه انتخابیه یکی از کاندیداها از اهواز به مسجدسلیمان وجود دارد.

عصر اولین ها//در پی درخواست جمعی از بزرگان طایفه، جوانان، نخبگان و فعالین اجتماعی احتمال تغییر حوزه انتخابیه یکی از کاندیداهای جوان از حوزه اهواز به مسجدسلیمان وجود دارد.

به گزارش عصر اولین ها، شنیده ها حاکی از آن است که گروههای مختلف مردم، برخی جریانات سیاسی، فعالین اجتماعی و جوانان درخواست انتقال حوزه انتخابیه یکی از کاندیداها از اهواز به مسجدسلیمان را دارند. هرچند تاکنون تصمیم قطعی در این خصوص اعلام نشده اما احتمال دارد بزودی از طریق بیانیه ای این کاندیدای جوان نظر نهایی در خصوص تغییر حوزه انتخابیه از اهواز به مسجدسلیمان را اعلام نماید.
گفتنی است در صورت قطعیت یافتن تغییر حوزه انتخابیه، نام این کاندیدا اعلام خواهد شد.