احتمال حضور عضو شورای شهر مسجدسلیمان بعنوان گزینه جدید مدیریت شهرداری
احتمال حضور عضو شورای شهر مسجدسلیمان بعنوان گزینه جدید مدیریت شهرداری

سایت خبری شهر اولین ها// با وجود اینکه چندی قبل لیست 9 نفره ای از گزینه های اجتمالی جهت انتخاب شهردار مسجدسلیمان مطرح شده بود اما زمزمه هایی مبنی بر حضور یکی دیگر از اعضای شورای شهر در این لیست شنیده می شود. به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، با توجه به ضرب العجل […]

سایت خبری شهر اولین ها// با وجود اینکه چندی قبل لیست 9 نفره ای از گزینه های اجتمالی جهت انتخاب شهردار مسجدسلیمان مطرح شده بود اما زمزمه هایی مبنی بر حضور یکی دیگر از اعضای شورای شهر در این لیست شنیده می شود.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، با توجه به ضرب العجل استانداری برای انتخاب شهردار مسجدسلیمان تا تاریخ ۴ بهمن، چندی قبل شورای شهر مسجدسلیمان گزینه های خود برای مدیریت شهر را روی میز گذاشت تا در نهایت شهردار مسجدسلیمان از میان این گزینه ها انتخاب شود. شنیده ها حاکی از آن است که یکی دیگر از اعضای شورای شهر مسجدسلیمان نیز احتمالاً در جمع این گزینه ها قرار خواهد گرفت تا شاید شانس خود را برای تصدی سمت شهردار امتحان کند.
در هرحال امیدواریم تا شورای شهر مسجدسلیمان با انتخابی کارشناسی و دقیق شهردار جدید مسجدسلیمان را معرفی نمایند تا روند توسعه عمرانی شهرستان باز هم از سر گرفته شود.