احمدپوریا معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری مسجدسلیمان می شود
احمدپوریا معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری مسجدسلیمان می شود

عصر اولین ها// شنیده ها حاکی از آن است که سیدیونس احمدپوریا بزودی به عنوان معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری مسجدسلیمان معرفی خواهد شد. هر چند که گفته می شود این انتصاب با مخالف برخی اعضای شورای شهر و عدم همراهی آنان با این تصمیم شهردار مسجدسلیمان را در پی داشته است. به گزارش […]

عصر اولین ها// شنیده ها حاکی از آن است که سیدیونس احمدپوریا بزودی به عنوان معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری مسجدسلیمان معرفی خواهد شد. هر چند که گفته می شود این انتصاب با مخالف برخی اعضای شورای شهر و عدم همراهی آنان با این تصمیم شهردار مسجدسلیمان را در پی داشته است.

به گزارش عصر اولین ها، شنیده ها حاکی از آن است که بزودی از سوی مولایی شهردار مسجدسلیمان سیدیونس احمدپوریا بزودی به عنوان معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری معرفی خواهد شد. هر چند گفته می شود که عدم همراهی برخی اعضای شورای شهر با این انتصاب شهردار را موجب شده است.این در حالی است که به موجب ماده ۷۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضاء آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداری ها دخالت نمایند.

گفتنی است احمدپوریا پیش از این نیز در ۲ دوره بعنوان معاونت فنی و عمرانی شهرداری مشغول به فعالیت بود. وی که دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران می باشد، کارشناسی فنی عمرانی و شهرسازی، عضویت در کمیسیون معاملات، کمیته فنی و بازرگانی شهرداری و  هیئت مدیره آتش نشانی مسجدسلیمان و همچنین ریاست دفتر فنی و عضو کمیسیون معاملات شهرداری سلطان آباد رامهرمز را نیز در کارنامه دارد.