احکام صادره توسط سرپرست شهرداری مسجدسلیمان وجاهت قانونی ندارند + تصویر نامه
احکام صادره توسط سرپرست شهرداری مسجدسلیمان وجاهت قانونی ندارند + تصویر نامه

عصر اولین ها// طی حکمی از سوی سرپرست شهرداری مسجدسلیمان، سرپرست معاونت خدمات شهری منصوب شد. این در حالی است که مطابق نامه شماره ۲۶۲۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، تمامی انتصابات و احکام صادره توسط سرپرست شهرداری تا پیش از شروع به کار رسمی شهردار لغو و کان لم یکن […]

عصر اولین ها// طی حکمی از سوی سرپرست شهرداری مسجدسلیمان، سرپرست معاونت خدمات شهری منصوب شد. این در حالی است که مطابق نامه شماره ۲۶۲۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، تمامی انتصابات و احکام صادره توسط سرپرست شهرداری تا پیش از شروع به کار رسمی شهردار لغو و کان لم یکن تلقی می گردد.

به گزارش عصر اولین ها، اگر چه طی حکمی از سوی سرپرست شهرداری مسجدسلیمان، سرپرست معاونت خدمات شهری منصوب شده است اما این انتصاب مغایر با قوانین و دستورالعمل های صادره از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تلقی می گردد. گفتنی است که مطابق نامه شماره ۲۶۲۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، تمامی انتصابات و احکام صادره توسط سرپرست شهرداری تا پیش از شروع به کار رسمی شهردار لغو و کان لم یکن تلقی می گردد. از این رو می توان گفت احکام صادره توسط سرپرست شهرداری مسجدسلیمان فاقد اعتبار بوده و وجاهت قانونی ندارند.