اختصاص ۷۰ سهمیه بومی پذیرش پرستاری
اختصاص ۷۰ سهمیه بومی پذیرش پرستاری

شهر اولین ها//دبیر شورای دانشگاه و رئیس شورای برنامه‌ریزی، ارزشیابی و توسعه رشته‌های دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: ۷۰ دانشجوی پرستاری با سهمیه بومی علاوه بر سهمیه سالیانه دانشگاه پذیرش شدند. به گزارش شهر اولین ها، دکتر احمد فخری بیان داشت: در ۳ ماهه اول سال ۹۵ موفق شدیم علاوه بر تأیید سهمیه معمول […]

شهر اولین ها//دبیر شورای دانشگاه و رئیس شورای برنامه‌ریزی، ارزشیابی و توسعه رشته‌های دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: ۷۰ دانشجوی پرستاری با سهمیه بومی علاوه بر سهمیه سالیانه دانشگاه پذیرش شدند.

به گزارش شهر اولین ها، دکتر احمد فخری بیان داشت: در ۳ ماهه اول سال ۹۵ موفق شدیم علاوه بر تأیید سهمیه معمول جذب دانشجوی پرستاری در دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ۷۰ نفر سهمیه بومی از شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی برای شهرهای رامهرمز، مسجدسلیمان و دشت آزادگان اخذ کنیم.

وی تصریح کرد: این سهمیه برای مجتمع‌های آموزش عالی سلامت در شهرستان‌های رامهرمز و مسجدسلیمان هرکدام ۲۵ نفر و دانشکده بستان ۲۰ نفر است.

رئیس شورای برنامه‌ریزی، ارزشیابی و توسعه رشته‌های دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز اظهار داشت: گزینش دانشجو در این مراکز به‌صورت بومی و محل تحصیل آن‌ها در مجتمع‌های آموزش عالی سلامت و دانشکده بستان خواهد بود.