اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان محیط بان شاخص را به شکل شایسته ای تکریم کند
اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان محیط بان شاخص را به شکل شایسته ای تکریم کند
با تبرئه محیط بان نمونه خوزستانی از اتهامات واهی انتظار می رود اداره حفاظت محیط زیست خوزستان به شکلی شایسته وی را مورد تکریم و پاسداشت قرار دهد.

عصر اولین ها// پس از کش و قوس های فراوان سرانجام هادی جلالی محیط بان نمونه و شاخص خوزستانی از اتهامات واهی تبرئه شد. هادی جلالی محیط بان اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان و پناهگاه حیات وحش شادگان بوده که در سال های اخیر بعنوان یکی از محیط بانان فداکار معرفی و با حضور رئیس جمهور مورد تجلیل قرار گرفت. جلالی سال گذشته بعنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست دشت آزادگان منصوب شد و اقدامات مطلوبی در راستای حفاظت از محیط زیست برنامه ریزی و عملیاتی نمود. هر چند با اتهامات واهی و بنا به نظر اداره کل حفاظت محیط زیست حکم تعلیق وی از محل کارش صادر شده بود. اکنون با تبرئه وی و مختومه شدن پرونده انتظار می رود تا اداره کل نسبت به تکریم وی اقدام نماید.

هادی جلالی از محیط بانان نمونه و فداکار کشور و خوزستان به شمار می رود که طی بیش از یک دهه خدمت در حوزه محیط زیست، در مقابل بسیاری از شکارچیان و صیادان غیرمجاز و متخلف ایستادگی نمود و در این راه دچار مصدومیت شدید نیز شده است. وی که از جمله محیط بانان جانباز به شمار می رود و حدود ۸۰ ساچمه در بدن دارد، نوه یک رزمنده شهید جنگ تحمیلی نیز محسوب می شود. از هادی جلالی در نخستین جشنواره شهید رجایی در دولت یازدهم با حضور رئیس جمهور بعنوان یکی از کارمندان نمونه تجلیل شد و دو بار بعنوان محیط بان نمونه معرفی شده است.

با تمام این تفاسیر انتظار می رود اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان با بهره گیری از تجربیات و شایستگی وی به نحو مقتضی در منطقه بهره مند گردد.