اداره کل راه و شهرسازی خوزستان توضیحات قانع کننده ای به مردم شهرستان مسجدسلیمان ارایه دهد
اداره کل راه و شهرسازی خوزستان توضیحات قانع کننده ای به مردم شهرستان مسجدسلیمان ارایه دهد

شهر اولین ها//قبل از هر چیز لازم می دانیم از مسئولینی که در خصوص برداشتن موانع جاده میانبر تلاش کردند و اعلام نمودند در ماههای آینده آغاز خواهد شد ، تقدیر به عمل آوریم. ولی جای چند سئوال مهم کلیدی که در فردا و آینده سرنوشت مردم شهرستان مسجدسلیمان بازی میکند ، و به جد […]

شهر اولین ها//قبل از هر چیز لازم می دانیم از مسئولینی که در خصوص برداشتن موانع جاده میانبر تلاش کردند و اعلام نمودند در ماههای آینده آغاز خواهد شد ، تقدیر به عمل آوریم.

ولی جای چند سئوال مهم کلیدی که در فردا و آینده سرنوشت مردم شهرستان مسجدسلیمان بازی میکند ، و به جد باقی است.
امیدوارم دوستان دست اندر کار به ویژه اداره راه و شهرسازی شهرستان و اداره کل راه و شهرسازی استان هر دو توضیحات قانع کننده ای را بتوانند به مردم ارائه نمایند.

اولا این جاده به منظور کوتاه تر شدن مسیر تردد مردم این شهرستان و کاستن از بار ترافیکی وهمچنین برای جلوگیری از تصادفات مداوم جاده ای که هرساله تعداد زیادی از عزیزان مان کشته مجروح معلول می گردند، پیش بینشی شده؟

جاده ای که در گزارشات اولیه اعلام گردید با احداث آن نزدیک به ۶٠ کیلومتر از مسیر فعلی کاسته خواهد شد.

در طراحی اولیه شروع آن از سه راه نفت سفید و پایان آن از مسیر پاگچ امام رضا ع و ختم شدن به جاده تمبی اعلام شده بود ، نظر به نقشه های طراحی شده نیز موید این ادعاست.

آیا درست است ، که بدون در نظر گرفتن منافع عموم مردم بویژه محلات بی بیان ، شیخ مندنی ، کلگه بالا و پایین ، نمره هشت، سبز آباد ، نمره چهل، مرکز بازار بخشی از پشت برج ، چاه نفتی، باغملی، نفتون و یا بهتر بگویم منافع تمامی شهر که در ابتدا با نام تغییر محلات آلوده بدون آینده نگری و توجه به منافع اکثریت ساکنین مسجدسلیمان با آپارتمان سازی در شهرک ولیعصر (عج) کلاه گشادی بر سر مردم رفت و مردم همینکه در یاس و ناامیدی و بی اطلاع از آینده خود به سر می برند و یا با همین بهانه های آلوده بودن محلات بود که از سالها پیش تا کنون در بسیاری از محلات شهر هیچ امکاناتی از جمله پروانه ساخت و وام برای بازسازی بافت های فرسوده در اختیار مردم قرار نمیگیرد و در حال حاضر شهر بی شباهت به یک شهر جنگ زده ومخروبه نیست؟

اما در خصوص مسیر جاده میانبر

چنانچه صحت داشته باشد امیدوارم که هرگز این خبر درست نباشد ، گفتند ورودی جاده میانبر تغییر کرده خبری نا امید کننده و ناباورانه! ، درصورت صحت امروز نیز با تغییر مسیر جاده میانبر از مسیر تمبی به سه راه دانشگاه ظلم بزرگتری بر مردم مسجدسلیمان و هزینه ی مالی بسیار سنگینی بر دولت دارد وارد می آید.
چرا که جاده ای که فقط ١۵ کیلومتر از مسیر راه را برای مردم کوتاه میکند چه ارزشی خواهد داشت.

چرا باید اجازه داده شود میلیاردها تومان از بیت المال هزینه ی راهی شود که هیچگونه تاثیر مثبتی در آینده مردم ندارد.

اگر واقعا صحت داشته باشد جاده که میتوانست ۶٠ کیلومتر از مسیر را کوتاه کند ولی الان با تغییر مسیر فقط ١۵ کیلومتر از مسیر را تقلیل میدهد و به سه راه دانشگاه ختم میشود.

همان بهتر که با هزینه بسیار کمتر جاده قبلی تعمیر و تعریض گردد.

آنطوری که شنیده شده عده ای که فعلا دستى بر آتش دارند از قبل درحوالی سه راه دانشگاه زمین هایی خریداری و به امید عبور جاده از آنجا به فکر فروش چندین برابر قیمت های فعلی زمینهای خود در آینده هستند.

مردم مسجدسلیمان چه گناهی کردند!

امیدوارم بیش از این مسئولین اجازه ندهند منافع عموم فدای منافع اشخاص محدودی بشود.

از استاندار محترم مسولین ذیربط درخواست دارم که اجازه ندهند این ستم بر مردم مظلوم وارد و هزینه گزافی بر گردن دولت تحمیل شود.

از مسیر پاگچ امام رضا تا سه راه دانشگاه بیش از یک سوم هزینه اضافه میگردد، این در حالی است که با رسیدن جاده میانبر به تمبی هیچگونه هزینه اضافه اى بر دولت تحمیل نخواهد شد و اکثریت شهرستان که روستاهاى در مسیر و شهر گل گیر را هم شامل مى شود رونق دوباره می گیرد.