ادامه کوه خواری در بهبهان با سرکوب مطالبه گران و فعالین محیط زیست
ادامه کوه خواری در بهبهان با سرکوب مطالبه گران و فعالین محیط زیست

عصر اولین ها// خبرگزاری خورنا چندی پیش بصورت ویژه به پروژه کوه‌خواری در بهبهان پرداخت و از واگذاری ۳۳ هکتار از اراضی ملی با قیمت ۹۹ میلیون تومان به سرمایه گذار بخش خصوصی خبر داد. پس از انتشار این خبرکه البته از سال گذشته بارها در رسانه ها به آن اشاره شده بود سرمایه گذار […]

عصر اولین ها// خبرگزاری خورنا چندی پیش بصورت ویژه به پروژه کوه‌خواری در بهبهان پرداخت و از واگذاری ۳۳ هکتار از اراضی ملی با قیمت ۹۹ میلیون تومان به سرمایه گذار بخش خصوصی خبر داد. پس از انتشار این خبرکه البته از سال گذشته بارها در رسانه ها به آن اشاره شده بود سرمایه گذار پروژه با اعلام شکایت نزد شعبه ۵ دادیاری دادسرای بهبهان بانیان انتشار مطلب فوق را تحت پیگرد قضایی قرار داده است. 

به گزارش عصر اولین ها، منطقۀ حفاظت‌شده تنگ تکاب از سال گذشته و همزمان با آغاز پروژه ویلاسازی با اعتراض فعالین محیط زیست همراه شد. منطقه ای که جزو اراضی ملی و در زمره مناطق حفاظت شده تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست محسوب شده و تغییر و تصرف ماهیت در این منطقه، غیرقانونی و جرم محسوب می‌شود. از طرفی بارها نهادهای دولتی و تشکل‌های مردم‌نهاد و خودجوش مترصد مقابله با این رویۀ غیرقانونی شدند اما تا به این لحظه اقدامی مؤثر را پیش نبرده‌اند. از طرفی اشاره اخیر خبرگزاری خورنا به پروژه تنگ تکاب بار دیگر ویلاسازی در منطقه حفاظت شده را بر سر زبان ها انداخته است. هر چند که با پیگیری سرمایه گذار پروژه، مدیرمسئول و خبرنگار خورنا بهمراه عبدالصائب عبودی مدیر جمعیت فعالان محیط زیست بهبهان به دادسرا فراخوانده شده اند.

با این حال علیرغم پیگیری های تشکل های محیط زیستی جهت توقف پروژه و جلوگیری از تخریب محیط زیست و تصرف اراضی ملی در منطقه ارزشمند و حفاظت شده تنگ تکاب اکنون شاهد فراخوان رسانه های مطالبه گران و فعالین محیط زیست به دادسرا هستیم. موضوعی که البته نمی تواند خوشایند فعالین مدنی و اصحاب رسانه تلقی شود. از این رو امیدواریم تا ریاست قوه قضاییه و مراجع قضاییه با نگاهی ویژه به پروژه تنگ تکاب علاوه بر حمایت بیشتر از فعالین محیط زیست و رد ادعای سرمایه گذار پروژه، فرآیند قضایی کنونی بر علیه رسانه ها و فعالین محیط زیست را مورد بازنگری ویژه و در راستای احقاق حقوق عامه و صیانت از اراضی ملی و حفاظت از محیط زیست صورت دهد.